Hjerteforeningens arbejde med røgfri arbejdstid er afsluttet. Fremover vil Kræftens Bekæmpelse fortsætte arbejdet med udbredelse af røgfri arbejdstid i kommuner og private arbejdspladser. For yderligere information, se her.

 

Når beslutningen om at indføre mere røgfri arbejdstid er taget, skal de ansatte informeres om de nye tiltag. Det er her vigtigt at være fuldstændig tydelig hvor beslutningen kommer fra, og hvorfor, hvordan og hvornår nye rygeregler/røgfri arbejdstid indføres. Sæt ord på ændringerne i nyhedsbreve, på intranet og til møder. Hæng også gerne plakater op og evt. skiltning med dato for ikrafttrædelse af de nye rygeregler. Således informeres både ansatte, kunder, eksterne leverandører m.fl.

Her på siden finder I inspiration til kommunikation af mere røgfri arbejdstid på arbejdspladsen.

 

Infografikker og plakater

Her finder I forskellige infografikker og plakater om rygning og røgfri arbejdstid, som Hjerteforeningen har lavet. De er til fri download og i versioner, som kan sendes til tryk.

Infografik: Røgfri arbejdstid (A4)

Infografik: Røgfri arbejdstid (700x500mm)

Infografik: Tal om røg (700x500mm)

Plakat: Mere røgfri arbejdstid (700x500mm)

Plakat: Tak fordi du ikke ryger i arbejdstiden (700x500mm)