Hjerteforeningens arbejde med røgfri arbejdstid er afsluttet. Fremover vil Kræftens Bekæmpelse fortsætte arbejdet med udbredelse af røgfri arbejdstid i kommuner og private arbejdspladser. For yderligere information, se her.

 

I august 2007 indførte Danmark en rygelov. En lov som senere blev revideret i 2012. Kort fortalt sætter den rammer for, at det ikke er tilladt at ryge på arbejdspladser eller indendørs i offentlige rum. På samme vis har røgfri arbejdstid også nogle rygeregler, som går skridtet videre.

 

Eksempler på offentlige rum, hvor rygeloven gælder
Socialcentre, butikker, butikscentre, banker, rejsebureauer, biblioteker, idrætsklubber, sportshaller, undervisningslokaler, venteværelser mv. Forbudt at ryge.
Arbejdspladser. Tilladt at ryge i rygerum eller rygekabiner som ikke er gennemgangsrum.
Beværtninger uden servering af mad, og som er under 40 m2 (små værtshuse). Cafeer, restauranter og spisesteder, med rygerum, hvor der ikke serveres mad og drikke. Tilladt at ryge.
Skoler og institutioner, dagpleje (siden 2012). Forbudt at ryge. I dagpleje er det tilladt for de ansatte at ryge i rum, hvor børnene ikke opholder sig. Dog er det ikke tilladt at ryge i dagplejen, mens der passes børn.
Plejehjem, døgninstitutioner og botilbud. Her kan den enkelte beboer beslutte, om der må ryges i værelset eller boligen, der er pågældendes private hjem. Det kan dog pålægges beboeren ikke at ryge i det tidsrum, hvor personalet opholder sig der.
Efterskoler, kostskoler og højskoler. Her kan det besluttes, at det er tilladt, at eleverne ryger i rygerum og på deres egne værelser.
Sygehuse. Kan i ganske særlige tilfælde tillade patienter eller pårørende at ryge.