Hvordan sikres den gode proces, ved implementeringen af Røgfri arbejdstid?

I Hjerteforeningen forestiller vi os, at det er et spørgsmål mange arbejdspladser vil stille sig selv. Vi har derfor, på baggrund af en kvalitativ undersøgelse foretaget blandt en række danske kommuner, udarbejdet denne rapport med beskrivelser af både beslutnings- og implementeringsprocessen. Her kan I finde masser af god viden om processerne ude i kommunerne:

Røgfri arbejdstid: En undersøgelse af beslutnings- og implementeringsprocesser i de danske kommuner

 

Hovedresultaterne fra rapporten kan også findes i følgende folderudgave:

Røgfri arbejdstid – folder

Derudover, har vi på baggrund af kommunernes erfaringer, udarbejdet en processtrategi, der har til formål at vejlede nye kommuner i forbindelse med implementeringen. Ved at tage udgangspunkt i denne strategi, kan I blive klædt på til at sikre den gode proces.

Røgfri arbejdstid processtrategi

Derudover kan I med fordel hente inspiration fra følgende PowerPoint, der opsummerer de gode råd til processen, fx hvis I skal præsentere forslag i HovedMED eller blandt andre relevante aktører.

Denne finder I her:

Processtrategi PowerPoint