Hjerteforeningen har samlet erfaringer fra forskellige kommuner, omkring hvordan man sikrer den gode proces bedst muligt.

Der skal være en klar kommunikation mellem ledere og medarbejdere. Lederne skal være klædt godt på, og have en god køreplan for procesforløbet.

 

”I dag kan man godt flyve i 8 timer uden at ryge, hvorfor skulle man så ikke kunne lade være med at ryge i arbejdstiden.”

 

Det er vigtigt at huske på, at man skal anerkende, at det ikke er nemt for de ansatte, som ryger. Jagt ikke de medarbejdere der falder i, men sørg for at bakke op og motivere dem.

Flere kommuner har tilbudt gratis rygestopkurser til deres ansatte. Nogle af disse foregår i arbejdstiden.
Her har nogle kommuner samtidig valgt at tilbyde rygestoppræperater, eller tilskud dertil, i en kort periode.
Andre kommuner har tilbudt kostvejledning, til de ansatte som var bekymret for at stige i vægt efter rygestop.

 

”Ved at spise, generer du kun dig selv. Ved at ryge, generer du andre.”

 

Flere har oplevet implementeringen som værende positiv, og har erfaret meget lidt modstand. Når ”stormen” har lagt sig, blev Røgfri arbejdstid en del af kulturen på arbejdspladsen. Det er netop en tilvænningssag.

En talsperson fra en kommune har bl.a. sagt: ”Røgfri arbejdstid er blevet en del af arbejdskulturen, ligesom at man heller ikke pjækker eller drikker i arbejdstiden.”