Hjerteforeningen har udviklet nye gratis værktøjer. Formålet er at hjælpe arbejdspladser med at beslutte, implementere og håndtere mere røgfri arbejdstid.

I 2018 undersøgte Hjerteforeningen private arbejdspladsers holdning til, og oplevelse af barrierer for indførelsen af røgfri arbejdstid. En række private virksomheder indgik i undersøgelsen og resultaterne af den kvalitative research kan I finde sammenfattet i Indsigtsrapporten her.

På baggrund af de mange indsigter vi har opnået, har vi udviklet en række værktøjer til brug for virksomheder og arbejdspladser, der ønsker inspiration og råd til at arbejde frem mod mere røgfri arbejdstid. Værktøjerne, som består af en Værktøjskasse med tilhørende Drejebog, er målrettet både private virksomheder og offentlige arbejdspladser og kan bidrage med følgende:

  • Vejlede beslutningsprocessen i virksomheden/arbejdspladsen om udarbejdelse og implementering af en tobakspolitik, der fremmer mere røgfri arbejdstid.
  • Vejlede selve processen med implementeringen af nye regler med fokus på involvering af medarbejderne og støtte til de rygende medarbejdere, som kan opleve reglerne vanskelige at overholde.
  • Understøtte implementering af regler gennem forslag til konkrete aktiviteter og informationer målrettet ledelsesgruppen og medarbejderne.
  • Formidle praksiserfaringer gennem kontaktmuligheder til andre virksomheder/arbejdspladser, som har gennemført stramninger af regler hen mod mere røgfri arbejdstid.

Værktøjerne er gratis og tilgængelige på vores hjemmeside her: https://hjerteforeningen.dk/roegfriarbejdstid/vaerktoejer/.

Med disse værktøjer håber Hjerteforeningen at kunne tilbyde virksomheder/arbejdspladser, herunder både ledere og medarbejdere, samt andre organisationer med interesse i området støtte og hjælp til gode måder at indføre stramninger af regler for rygning frem mod visionen om en helt røgfri arbejdstid.

Værktøjerne vil løbende blive justeret og vi håber, at alle der måtte have input vil komme med forbedringsforslag til materialerne.

 

Ny hjemmeside

Hjerteforeningens hjemmeside for Røgfri arbejdstid er blevet opdateret og har fået nyt udseende. Foruden synliggørelse og adgang til vores værktøjer på hjemmesiden har vi blandt andet lavet en skarpere opdeling af inspirationsmateriale målrettet kommuner og private arbejdspladser.

Siden vil løbende blive opdateret med case historier, foldere mm. Som vi har gjort det med kommunerne ønsker vi også at få lavet en oversigt over de private virksomheder som har indført røgfri arbejdstid og der arbejdes på at finde en løsning.