Hjerteforeningen arbejder på at afdække holdninger til og barrierer for indførelse af Røgfri arbejdstid på private arbejdspladser.

Hjerteforeningen har i juni måned, igangsat en undersøgelse af private virksomheders holdning til, og oplevelse af barrierer for indførelsen af røgfri arbejdstid. Dette har vi gjort fordi vi dels ønsker mere viden om mulighederne for at indføre røgfri arbejdstid på de private arbejdspladser, samt hvilke særlige behov og barrierer der eksisterer på forskellige typer af arbejdspladser.

I samarbejde med en række private virksomheder, vil vi i løbet af august udføre eksperimenter, hvor vi tester forskellige grader af Røgfrihed på de enkelte arbejdspladser. På den måde vil vi undersøge, hvordan små tiltag kan påvirke rygning i arbejdstiden eller den måde der bliver talt om rygning på.

Udover at bidrage til ny viden om rygning på arbejdspladser, skal forundersøgelsen supplere den undersøgelse, som Hjerteforeningen sidste år udførte blandt en række danske kommuner. Sammen skal resultaterne af de to undersøgelser danne grundlag for at udvikle en værktøjskasse, som kan hjælpe arbejdspladser der gerne vil indføre røgfri arbejdstid på en positiv måde. Målet er, at vi til efteråret er klar med en værktøjskasse, som vil være en central del af den konsulentbistand, Hjerteforeningen stiller til rådighed over de næste år.

 

Flere private virksomheder har indført røgfri arbejdstid

Hjerteforeningen arbejder løbende på at indsamle viden om rygeregler på de danske arbejdspladser og foretog i foråret en undersøgelse sammen med Dansk Erhverv. Ifølge undersøgelsen foretaget blandt mere end 500 af Dansk Erhvervs medlemmer, har flere private virksomheder allerede indført røgfri arbejdstid. Faktisk svarer ca. 12 %, at de har røgfri arbejdstid.

Præsenteret for resultaterne af denne undersøgelse mener Anne Kaltoft, administrerende direktør i Hjerteforeningen, at det er positivt:

”Vi skal langt højere op end 12 pct. før det batter på folkesundheden. Vi ved, at rygning isoleret set er den allerfarligste faktor, når man kigger på, hvad der skader folks helbred. Det gælder både kræft, men det gælder også hjertekarsygdomme. Og derfor skal man sætte hårdt ind. Men jeg ser det som en start og jeg synes, at det er flot, at disse virksomheder på egen hånd har indført regler, der går ud over rygelovens bestemmelser,” siger hun. Læs hele pressemeddelelsen fra Dansk Erhverv her.

Kilde: Pressemeddelelse fra Dansk Erhverv

 

Hvis du ejer eller arbejder i en privat virksomhed som har røgfri arbejdstid hører vi også meget gerne fra dig/jer.