Kommunernes Landsforening opfordrer alle danske kommuner til at tage stilling til Røgfri arbejdstid.

I starten af 2018 kom Kommunernes Landsforening (KL) med et nyt udspil for sundhedsfremme og forebyggelse, Forebyggelse for fremtiden, hvori der findes en række anbefalinger til kommunerne. En væsentlig del af udspillet har fokus på tobaksforebyggelse og at flere i fremtiden skal vælge et røgfrit liv, herunder at ingen børn og unge skal begynde at ryge. En af de konkrete anbefalinger handler om at skabe flere røgfri miljøer og her opfordrer KL blandt andet kommunerne til at tage stilling til røgfri arbejdstid.

I Hjerteforeningen er vi glade for KL’s udmelding og synes, det er et vigtigt signal at sende til kommunerne. Det er særligt vigtigt, fordi vi mener, at røgfri arbejdstid kan være med til at forebygge rygestart og fremme rygestop. Tilmed sender røgfri arbejdstid et vigtigt signal til borgere om, at røgfrihed er normen. Og der er opbakning i befolkningen til tiltaget, idet næsten hver anden dansker gerne vil have røgfri arbejdstid.

Flere kommuner er positive overfor de konkrete anbefalinger vedrørende røgfri arbejdstid og der er gang i en positiv udvikling hvad angår udbredelsen af røgfri arbejdstid i de danske kommuner. På nuværende tidspunkt har 21 kommuner allerede indført røgfri arbejdstid og 11 kommuner angiver, at de er i gang. Samtidigt oplever vi i Hjerteforeningen, at flere kommuner henvender sig, fordi de ønsker at indføre røgfri arbejdstid og dermed søger råd og vejledning til, hvordan den gode proces sikres.

Hjerteforeningen arbejder fortsat på at udvikle værktøjer der kan hjælpe både kommuner og private virksomheder med at indføre røgfri arbejdstid og vi vil i løbet af 2018, 2019 og 2020 arbejde på at danske virksomheder og kommuner indfører røgfri arbejdstid.

 

For mere information om, hvordan den gode proces sikres ved implementering af røgfri arbejdstid se her.

Her kan I læse mere om KL’s udspil for sundhedsfremme og forebyggelse: KL-udspil: Forebyggelse af fremtiden – Samling af anbefalinger.