14 millioner kroner bliver nu afsat til en intensiveret kamp mod rygning, der er den enkeltstående faktor, som har størst betydning for udviklingen af hjerte-kar-sygdom og årligt dræber 13.600 mennesker. Over de næste tre år vil Hjerteforeningen optrappe indsatsen på rygeområdet blandt andet gennem udbredelse af Røgfri arbejdstid, en stor kampagneindsats og et professorat.

Hjerteforeningen kæmper for Røgfri arbejdstid for offentlige og private
Satsningens primære fokusområde bliver Røgfri arbejdstid og kommer således til at supplere Kræftens Bekæmpelses og Tryg Fondens store partnerskabssatsning “Røgfri Fremtid”. Et partnerskab, som Hjerteforeningen også er en del af.

Hjerteforeningen arbejder ud fra overbevisningen om, at strukturel forebyggelse er vejen frem, hvis vi som samfund skal rykke ved de sidste 16 % rygere, og nå et mål i 2030 om at ingen børn og unge ryger.

I dag koster rygning hvert år 13.600 danskere livet og er skyld i ét ud af fire hjerte-kar-tilfælde. Disse tal skal ned, mener Hjerteforeningens forebyggelseschef Morten Ørsted-Rasmussen.

– Derfor vil Hjerteforeningen arbejde benhårdt på at udbrede Røgfri arbejdstid på de danske arbejdspladser.

Projektet kommer til at løbe over de næste tre år og målet for Hjerteforeningen er, at 30 kommuner og 75 private virksomheder skal have indført Røgfri arbejdstid inden udgangen af 2020. Dette skal blandt andet ske gennem samarbejde med kommuner og fagforeninger, en stor kampagneindsats og en hel del opsøgende arbejde.

Arbejdet er godt i gang og flere skal med
19 ud af de 98 danske kommuner har allerede indført Røgfri arbejdstid, og yderligere to kommuner forventes at indføre Røgfri arbejdstid i 2018.

– Flere kommuner skal dog med, og Hjerteforeningen har det sidste år arbejdet på en undersøgelse af processerne med at indføre Røgfri arbejdstid i kommunerne. Denne viden skal bruges i den store satsning til blandt andet at rådgive og vejlede kommuner i, hvordan de kan beslutte og indføre Røgfri arbejdstid, siger Morten Ørsted-Rasmussen.

– Der bliver nok at lave, især når det kommer til udbredelsen af Røgfri arbejdstid til de private arbejdspladser, for her har vi ikke særlig meget viden endnu. Derfor er noget af det første, Hjerteforeningen går i gang med at undersøge, hvor mange private arbejdspladser der allerede har Røgfri arbejdstid, og hvordan Røgfri arbejdstid mest hensigtsmæssigt kan udbredes, særligt på arbejdspladser med mange kortuddannede, som udgør en stor andel af de tilbageværende rygere.

Morten Ørsted Rasmussen forklarer, at Hjerteforeningen er meget opmærksomme på, at Røgfri arbejdstid for nogle kan virke indgribende.

– Derfor er vi også interesserede i, hvordan man kan indføre det på en god måde, der tager hensyn til alle medarbejdere. Vi ved at det har betydning, hvis man bliver mødt af en rygerkultur ude på arbejdspladsen. Den rygerkultur, vil vi gerne gøre op med og vi er sikre på, at det kan lade sig gøre på en god måde fra alle de gode eksempler ude i kommunerne, siger Morten Ørsted-Rasmussen.

Danmarks første tobak-professor er Hjerteforeningens nye våben i kampen mod røg
Forskning i indsatser mod rygning står øverst på Hjerteforeningens ønskeliste inden for forebyggelse. Derfor går en del af de afsatte midler over de næste tre år blandt andet til et professorat på rygeområdet. Det er formelt set Københavns Universitet, som stiller professoratet til rådighed, da der er behov for mere konkret viden, hvis vi i Danmark skal kunne forebygge rygning effektivt med de rigtige indsatser. Sådan lyder meldingen fra Morten Ørsted-Ramussen.

– Det er en stor glæde at, vi i Hjerteforeningen får mulighed for at opruste med så stor en satsning inden for tobaksforebyggelse og introducere Danmarks første ‘tobak-professor’. Der er behov for stærke kræfter, når det kommer til at forebygge rygning, og her kommer Hjerteforeningen utvivlsomt til at blive en væsentlig aktør over de kommende år – ikke mindst i samarbejde med de øvrige forskningsmiljøer, der beskæftiger sig med tobaksforebyggelse, som fx Statens Institut for Folkesundhed.

– Professoratet betyder desuden, at der vil komme endnu mere fokus på betydningen af en effektiv forebyggelsesindsats, og ikke mindst hvad vi kan gøre for at forhindre alle de rygerrelaterede hjerte-kar-tilfælde. Det er meget glædeligt, at vi på den måde får mulighed for at koble vores aktiviteter mere direkte med forskningen på området, siger Morten Ørsted-Rasmusen.

 

Hjerteforeningens satsning går i gang 1. januar 2018 og løber til og med 2020.