Alle skal kunne opholde sig i det offentlige rum uden at blive udsat for tobaksrøg. Målet er, at kun 4 % af indbyggerne i hovedstaden ryger i 2025, men flere kommuner følger trop.

Rygning er stadig en udfordring for samfundet. Rygere har større risiko for at få en lang række sygdomme, et kortere liv og færre år uden sygdom. Flere kommuner, bl.a. Aalborg, Randers og Københavns Kommune, indgår nu i partnerskab i Røgfri Fremtid. Den fælles vision for disse kommuner er, at de ønsker at blive røgfrie i 2025.

– Målet er, at kun fire procent af hovedstadens indbyggere ryger i 2025. Det svarer til 18.000 københavnere og vil bl.a. betyde at alle dem, som i dag ønsker at holde op med at ryge, får deres ønske opfyldt. Vores mål er ambitiøst, men vi tror på, at vi kan nå det. Hvis vi samarbejder. Mangfoldighed og lokalt ejerskab er vejen frem. Derfor vil vi gerne have så mange som muligt med, siger en talsperson fra Københavns Kommune.

Antallet af rygere skal nedbringes
Målet for Randers er, at højst 5 % af de voksne borgere ryger dagligt, og målet for København er på lignende vis at højst 4 % af indbyggerne ryger i 2025.

Kommunerne mener, at børn og voksne skal kunne færdes uden at blive generet af tobaksrøg, samt at alle rygere fortjener støtte til at blive røgfri. De ønsker, at alle sikres lige muligheder for at kunne vælge et liv uden røg og samtidig at alle får retten til at ånde ren luft, hvor de bor, arbejder eller befærder sig i dagligdagen.

– Der laves i dag indsatser i institutioner, folkeskoler, ungdomsuddannelser, private og offentlige virksomheder for at nedbringe andelen af borgere, som ryger i Randers Kommune. Det er blandt andet i form af rygepolitikker, rygestopevents for unge og tilbud om gratis rygestopkurser til alle borgere, fortæller en talsperson fra Randers Kommune.

Også Skanderborg Kommune har en vision for 2025, som er at reducere antallet af rygere til 4 %.
Det umiddelbare mål er, at kommunen får 285 rygere til at deltage i rygestopforløb i 2017. Samtidig vil kommunen arbejde på at udvikle nye partnerskaber for at fremme rygestop og røgfrie miljøer. Partnere som virksomheder, uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer og foreninger.

Ingen tvang
I Aalborg lægges der op til, at indsatsen rent værdimæssigt skal ske med respekt for rygerne, og at det er en privat sag for voksne over 18 år, men indsatsen skal også beskytte børn og unge mod rygestart og passiv rygning.

– Det er jo ikke tvang men en indsats for at få overbevist folk via gode argumenter om at droppe smøgen og bruge deres tid og penge på noget andet, lyder det fra en talsperson fra Aalborg Kommune.