Ni unge under 18 begynder at ryge hver uge. Odense har en vision om, at ingen børn eller unge ryger i 2030. Læs mere om Røgfrit Odense her.

Flere og flere kommuner begynder at have stort fokus på tobaksforebyggelse. Dette ser vi som en positiv udvikling og noget tyder på, at tobak ikke længere anskues som en norm. Odense er én af de kommuner. Odense offentliggjorde 26. januar 2017 en ambitiøs vision om, at ingen børn og unge og kun 2 % af de voksne i Odense ryger i 2030. Nedenfor er pressemeddelelsen gengivet:

I Odense begynder ni unge under 18 år at ryge hver uge. Samtidig skyldes næsten hver femte kræfttilfælde tobak, ligesom hver fjerde dødsfald kan relateres til rygning. Rygning er uden sammenligning den enkeltstående risikofaktor, der har størst betydning for folkesundheden.

Odense som røgfri by i 2030

Vision Røgfrit Odense i 2030 blev her til aften besluttet af et enigt Sundhedsudvalg.

Ambitionen er, at der i 2025 ikke er børn og unge, der ryger i Odense. Samtidig skal antallet af rygere i Odense over 16 år nedbringes fra 17 % til 2 % i 2030.

Indsatserne for at nå målet vil spænde vidt. Der vil bl.a. blive iværksat konkrete forebyggelsesindsatser stilet mod børn og unge, der målrettes tilbud til familier og gravide, ligesom der igangsættes en særlig hjælp og støtte i forhold til udsatte borgere og boligområder. Indsatserne vil således både være af forebyggende og behandlende karakter.

– Rygning er den enkeltstående risikofaktor, der har størst betydning for folkesundheden. Og når vi gør en aktiv indsats i forhold til at nedbringe antallet af rygere, vil det også være med til gøre op med uligheden i sundhed, siger formand for Sundhedsudvalget Brian Dybro.

Politisk sættes alle sejl til

Gennem sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser er Sundhedsudvalget med til at styrke sundheden i Odense og samtidig understøtte et langt liv og flere gode leveår for Odenses borgere. Visionen om et røgfrit Odense i 2030 passer godt ind i dette arbejde.

Men Odense Kommune kan ikke løfte opgaven alene, og derfor vil Sundhedsudvalget invitere en bred kreds af samarbejdspartnere, virksomheder og foreninger til også at deltage i opgaven.

– Når vi arbejder med sundhed i Odense, så gør vi det ikke alene. Samarbejdet med byens borgere og alle dem, der har betydning for vores sundhed, er af meget stor betydning. Det er derfor helt afgørende, at visionen om et røgfrit Odense i 2030 indfries i samarbejde med borgere, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, patientforeninger, sundhedsaktører m.fl., for ellers når vi ikke i mål, siger næstformand for Sundhedsudvalget Claus Houden.

– Politisk sætter vi alle sejl til, for der er så meget at vinde ved at gøre Odense røgfri – både for den enkelte og for fællesskabet, og Odense skal være en by, hvor det er let og naturligt at leve sundt sammen, og det hjælper visionen til, siger Brian Dybro

Faktaboks: Rygning dræber og medvirker til øget ulighed i sundhed

  • Hvert fjerde dødsfald kan relateres til rygning, og i Odense svarer det til 421 dødsfald om året.
  • Rygere, der ryger 15 eller flere cigaretter hver dag, lever i gennemsnit 8-10 år kortere end personer, der aldrig har røget.
  • Rygere, der ryger mindre end 15 cigaretter hver dag, lever i gennemsnit fem år kortere end personer, der aldrig har røget.
  • Der er hver uge i Odense ni unge under 18 år, der begynder at ryge.
  • Næsten hver femte kræftsygdom relaterer sig til tobak
  • På gymnasierne er der 12 % daglige cigaretrygere. På erhvervsuddannelserne er 37% daglige cigaretrygere.
  • 17% af alle odenseanere over 16 år ryger, og jo lavere uddannelsesniveauet er, des flere rygere.