GIV LIV

Rygning

Hjerteforeningen mener, at ingen børn og unge skal ryge i 2030

De sociale sammenhænge og rammer, danskerne indgår i, har stor betydning for, om man ryger. Der er behov for gode, understøttende rammer for at nå i mål med at reducere antallet af rygere. Gode strukturelle rammer fremmer lighed i sundhed – noget, som er meget vigtigt i forhold til rygning.

Hjerteforeningen anbefaler:

 • At der indføres røgfri arbejdstid i alle kommuner, og at kommunerne arbejder målrettet for at udbrede røgfri arbejdstid til private arbejdspladser
 • At der indføres røgfri skoletid på alle ungdomsuddannelser, både for lærere og elever
 • At en pakke cigaretter skal koste minimum 75 kr.
 • At de højere tobakspriser skal indføres med markante stigninger og ikke langsomt over en årrække, da effekten derved reduceres
 • At der lovgives om neutral og standardiseret indpakning for alle tobaksprodukter.
 • At der indføres et tobaksreklameforbud uden undtagelser, herunder et forbud mod synlig opstilling af tobaksprodukter ved udsalgssteder
 • At e-cigaretter sidestilles med almindelige cigaretter i forhold til, hvor der må ryges.

Fakta:

 • Rygning koster 13.600 danskere livet hvert år (1).
 • Et ud af fire hjerte-kar-tilfælde kan relateres til rygning (1).
 • 81 procent af dem, der ryger eller har røget, var under 18 år, da de begyndte at ryge (2).
 • Der er stor social ulighed i rygning og færre højtuddannede (6,7 procent) ryger sammenlignet med kortuddannede (25,4 procent) (3).
 • 21 kommuner har indført røgfri arbejdstid (4).
 • 73 procent af alle rygere ønsker at stoppe med at ryge (3).

Kilder:

 1. Hjerteforeningen, https://hjerteforeningen.dk/alt-om-dit-hjerte/noegletal/.
 2. Kræftens Bekæmpelse, 16-25-åriges rygevaner. Epinion for Kræftens Bekæmpelse (2016).
 3. Sundhedsstyrelsen, Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017.
 4. Hjerteforeningen,https://hjerteforeningen.dk/roegfriarbejdstid/kommuner-roegfri-arbejdstid/.