GIV LIV

Hjerteforeningen mener …

Her kan du få et overblik over Hjerteforeningens holding til en række sundhedspolitiske emner.

 • Angst og depression

  Hjerteforeningen mener, at hjertepatienter altid skal have støtte til at tackle de psykiske følger af sygdommen.

 • Arveligt forhøjet kolesterol

  Hjerteforeningen mener, at vi sammen skal være bedre til at tage hånd om arveligt forhøjet kolesterol.

 • Børn som pårørende

  Hjerteforeningen mener, at barnet skal have den nødvendige hjælp, når mor og far er alvorligt syg.

 • Genoplivning

  Hjerteforeningen går ind for genoplivning, da tvivl kan koste liv.

 • Organdonation

  Hjerteforeningen støtter formodet samtykke til organdonation.

 • Overvægt

  Hjerteforeningen mener, at udvikling af overvægt skal forebygges strukturelt fra vugge til grav.  

 • Personlig medicin

  Hjerteforeningen mener, at personlig medicin giver mulighed for mere målrettet behandling af den enkelte patient til gavn for både patienten og samfundet.

 • Rygning

  Hjerteforeningen mener, at ingen børn og unge skal ryge i 2030.

 • Stress

  Hjerteforeningen mener, at stressramte danskere hjælpes bedst ved, at vi arbejder sammen.

 • Sundhedsdata

  Hjerteforeningen støtter gennemsigtig og sikker deling af sundhedsdata.