Vil du være med i Hjerteforeningens brugerpanel?

Vi vil rigtig gerne vide mere om, hvad der er vigtigt for hjertepatienter og deres pårørende. Derfor vil vi gerne have dig med i et brugerpanel for hjerte-kar-patienter og pårørende.

Du skal have lyst til at svare på spørgeskemaer om dine erfaringer med livet med en hjerte-kar-sygdom – enten som patient eller pårørende. Det er din oplevelse og din mening, vi gerne vil høre, så du skal ikke vide noget bestemt for at være med i panelet.

Derudover kan du som brugerpanelmedlem få mails fra os, hvor vi spørger, om du har lyst til at deltage i eksempelvis fokusgrupper, workshops eller anden form for brugerinddragelse, hvor det er vigtigt at få hjerte-kar-patienter og deres pårørendes input.

Du kan være med i Hjerteforeningens brugerpanel, hvis du er over 18 år og kan svare ja til mindst et af følgende:

  • Jeg har en hjerte-kar-sygdom
  • Jeg er pårørende til en, som har eller har haft en hjerte-kar-sygdom
  • Jeg er pårørende til en afdød, der havde en hjerte-kar-sygdom.

6-8 spørgeskemaer årligt
Hjerteforeningen sender spørgsmål eller små spørgeskemaer til brugerpanelets medlemmer 6-8 gange om året. Det vil tage 10-20 minutter pr. gang at svare på spørgsmålene.

Hjerteforeningen kontakter brugerpanelet via mail. Du skal derfor have en e-mailadresse og have adgang til en computer, tablet eller smartphone for at være medlem af panelet.

Tilmelding
Du tilmelder dig brugerpanelet for kalenderårene 2018/19. 1. januar 2020 sletter vi dine data, og gør dig opmærksom på, at du skal tilmelde dig panelet igen, hvis du stadig ønsker at deltage. Du kan til en hver tid framelde dig brugerpanelet ved at sende en mail til brugerpanel@hjerteforeningen.dk.

Vi håber, at du har lyst til at være med i brugerpanelet!

Deltag i Hjerteforeningens brugerpanel her

Ofte stillede spørgsmål