Vil du være med i Hjerteforeningens brugerpanel?

Vi vil rigtig gerne vide mere om, hvad der er vigtigt for hjertepatienter og deres pårørende. Derfor vil vi gerne have dig med i et brugerpanel for hjerte-kar-patienter og pårørende

Du skal have lyst til at svare på spørgeskemaer om dine erfaringer med livet med en hjerte-kar-sygdom – enten som patient eller som pårørende. Det er din oplevelse og din mening, vi gerne vil høre, så du skal ikke vide noget bestemt for at være med i panelet.

Derudover kan du som brugerpanelmedlem få mails fra os, hvor vi spørger, om du har lyst til at deltage i eksempelvis interviews, workshops eller andre former for brugerinddragelse, hvor det er vigtigt at få hjerte-kar-patienters og deres pårørendes input.

Du kan være med i Hjerteforeningens brugerpanel, hvis du er over 18 år og kan svare ja til mindst et af følgende udsagn:

  • Jeg har en hjerte-kar-sygdom.
  • Jeg er pårørende til en, som har eller har haft en hjerte-kar-sygdom.
  • Jeg er pårørende til en afdød, der havde en hjerte-kar-sygdom.

8-10 spørgeskemaer årligt
Hjerteforeningen sender små spørgeskemaer til brugerpanelets medlemmer 8-10 gange om året. Det vil tage 10-20 minutter pr. gang at svare på spørgsmålene.

Hjerteforeningen kontakter brugerpanelet via e-mail. Du skal derfor have en e-mailadresse og have adgang til en computer, tablet eller smartphone for at være medlem af panelet.

Tilmelding
Du tilmelder dig brugerpanelet for kalenderårene 2020-21. Den 31. december 2021 sletter vi dine personoplysninger og beholder dine besvarelser i anonym form til vores erfaringsopsamlinger og analyser. Vi inviterer dig derefter til igen at melde dig til brugerpanelet for de efterfølgende to år. Du kan til enhver tid framelde dig brugerpanelet ved at sende en mail til brugerpanel@hjerteforeningen.dk.

Vi håber, at du har lyst til at være med i brugerpanelet!

Deltag i Hjerteforeningens brugerpanel her

Ofte stillede spørgsmål