Hjerteforeningens arbejde hviler på faglig og videnskabelig evidens. Vi har etableret P.S. I Love You med tre formål – som en tretrins-raket. Første del er et særligt kommunikations-projekt, der med armslængde til Hjerteforeningens brand skal undersøge mulighederne for at nå en yngre målgruppe. Vi ønsker at lære noget – for traditionelt har Hjerteforeningen nemlig vanskeligt ved at nå de 15-40-årige hjerte-raske mennesker. Anden del er en ambition om at få de unge til at leve gladere og sundere. Ikke med løftede pegefingre, men med livsglæde som motiverende inspiration. I tredje del er det håbet, at en del af de unge vil undgå at blive hjertesyge.

Overordnet er det tale om et særligt projekt, hvor vi ønsker at undersøge nye kommunikationsformer uden at anfægte Hjerteforeningens kendte og indiskutable position. Der er således et betydeligt element af læring i det samlede forløb – og vi evaluerer efter projektet både gode og mindre gode erfaringer.

www.psiloveyou.dk

www.instagram.com/psiloveyoudk