Oplysning persondata

Samtykke til at gemme din henvendelse til Hjerteforeningen til evt. brug i medier

 

Samtykkeerklæring

Undertegnede giver hermed samtykke til, at relevante oplysninger herunder også helbredsoplysninger relateret til min henvendelse i Hjerteforeningen må gemmes af Hjerteforeningen, til evt. brug i medier. Hvis Hjerteforeningen finder min henvendelse relevant til brug i medierne vil dette kunne finde sted inden for de næste 5 år og efter yderligere aftale med Hjerteforeningen.

 

Jeg giver hermed mit samtykke til:

  1. At Hjerteforeningen må gemme oplysninger herunder også helbredsoplysninger relateret til min henvendelse i Hjerteforeningen til evt. brug i medier
  2. At min henvendelse må anvendes i Hjerteforeningens egne medier, så som hjemmeside, Facebook, medlemsblad og til presse – dog ikke uden at jeg er blevet kontaktet af Hjerteforeningen først.
  3. At Hjerteforeningen må videregive mine kontaktoplysninger, dvs. navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse til presse – dog ikke uden at jeg er blevet kontaktet af Hjerteforeningen først.

 

Tilbagekaldelse

Jeg er indforstået med, at jeg til hver en tid og uden begrundelse kan tilbagekalde mit samtykke.

Samtykkets gyldighed

Jeg giver samtykke til, at Hjerteforeningen må gemme mine personlige oplysninger i 5 år efter datoen for accept af denne samtykkeerklæring. Herefter slettes alle informationer.

 

Mine rettigheder og oplysningspligt

Jeg er opmærksom på, at jeg deler følsomme oplysninger ved at tale om min eller andres sygdom.  Jeg har til enhver tid retten til at anmode den Dataansvarlige om indsigt i, berigtigelse af, sletning af, begrænsning af behandlingen af personoplysninger samt retten til dataportabilitet.  Jeg har til enhver tid retten til at klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet).

 

Dataopbevaring

Din henvendelse inklusiv personlige oplysninger opbevares i Hjerteforeningens IT-system i 5 år, medmindre andet aftales særskilt.

 

Dataansvarlig

Hjerteforeningen, Vognmagergade 7, 3.sal, 1120 København K