GIV LIV

op_category: Sundhedsvæsenet

 • Geografisk ulighed

  Hjerteforeningen mener, at alle med akut hjertesygdom skal behandles af en hjertelæge og plejes af en hjertesygeplejerske.

 • Sammenhængende patientforløb

  Hjerteforeningen mener, at hjertepatienterne skal sikres en bedre overgang mellem sektorer og et mere sammenhængende behandlingsforløb, der er tilpasset den enkeltes behov.

 • Nærhed

  Hjerteforeningen mener, at fremtidens sundhedsvæsen skal være tættere på patienten.

 • Multisygdom

  Hjerteforeningen mener, at patienter med multisygdom skal sikres et mere sammenhængende og helhedsorienteret patientforløb.

 • Hjertebarnsfamilier

  Hjerteforeningen mener, at familier, der får et barn med en medfødt hjertesygdom, skal sikres en god start på livet som hjertebarnsfamilie.

 • Pårørende

  Hjerteforeningen mener, at pårørende skal inddrages mere i hjertepatientens sygdomsforløb til gavn for både de pårørende og patienten.

 • Digitalisering og sundhedsteknologi

  Hjerteforeningen mener, at vi i Danmark skal have et mere digitalt sundhedsvæsen, som skal komme alle til gode.

 • Sundhedsdata

  Hjerteforeningen støtter gennemsigtig og sikker deling af sundhedsdata.