GIV LIV

op_category: Rehabilitering

  • Multisygdom

    Hjerteforeningen mener, at patienter med multisygdom skal sikres et mere sammenhængende og helhedsorienteret patientforløb.

  • Arbejdsfastholdelse

    Hjerteforeningen mener, at arbejdsfastholdelsesindsatser skal indtænkes i alle kommuners hjerterehabiliteringsforløb som en planlagt del af rehabiliteringen for patienter i den erhvervsaktive alder.

  • Hjerterehabilitering

    Hjerteforeningen mener, at hjerterehabilitering skal tilbydes tæt på borgeren og tage udgangspunkt i nationale krav til kvalitetsstandarder og den enkelte patients behov.