GIV LIV

op_category: Mærkesager

 • Geografisk ulighed

  Hjerteforeningen mener, at alle med akut hjertesygdom skal behandles af en hjertelæge og plejes af en hjertesygeplejerske.

 • Digitalisering og sundhedsteknologi

  Hjerteforeningen mener, at vi i Danmark skal have et mere digitalt sundhedsvæsen, som skal komme alle til gode.

 • Akutområdet

  Hjerteforeningen mener, at man skal styrke det akutte beredskab.

 • Hjerterehabilitering

  Hjerteforeningen mener, at hjerterehabilitering skal tilbydes tæt på borgeren og tage udgangspunkt i nationale krav til kvalitetsstandarder og den enkelte patients behov.

 • Fysisk aktivitet

  Hjerteforeningen mener, at danskerne skal støttes i at være mere fysisk aktive.

 • Mental sundhed

  Hjerteforeningen mener, at hjertepatienter altid skal have støtte til at tackle de psykiske følger af sygdommen.

 • Tobaksprodukter

  Hjerteforeningen mener, at langt færre danskere i fremtiden skal benytte tobaksprodukter, og at Danmark skal have en røgfri generation i 2030