GIV LIV

op_category: Forebyggelse

 • Nikotinprodukter

  Hjerteforeningen mener, at færrest mulige danskere i fremtiden skal benytte nikotinprodukter. Her skal særligt børn og unge beskyttes mod alle produkttyper, der kan lede til nikotinafhængighed.

 • Multisygdom

  Hjerteforeningen mener, at patienter med multisygdom skal sikres et mere sammenhængende og helhedsorienteret patientforløb.

 • Folkesundhedslov

  Hjerteforeningen mener, at Folketinget bør vedtage en folkesundhedslov, som sikrer, at der fremover sker en bred forebyggende indsats på tværs af samfundet.

 • Overvægt

  Hjerteforeningen mener, at overvægt skal forebygges strukturelt

 • Fysisk aktivitet

  Hjerteforeningen mener, at danskerne skal støttes i at være mere fysisk aktive.

 • Tobaksprodukter

  Hjerteforeningen mener, at langt færre danskere i fremtiden skal benytte tobaksprodukter, og at Danmark skal have en røgfri generation i 2030