GIV LIV

op_category: Behandling

 • Geografisk ulighed

  Hjerteforeningen mener, at alle med akut hjertesygdom skal behandles af en hjertelæge og plejes af en hjertesygeplejerske.

 • Multisygdom

  Hjerteforeningen mener, at patienter med multisygdom skal sikres et mere sammenhængende og helhedsorienteret patientforløb.

 • Alternativ behandling

  Hjerteforeningen mener, at kun afprøvede og veldokumenterede behandlingsformer bør anbefales til patienter, men ønsker samtidig mere dokumenteret viden om alternativ behandling.

 • Akutområdet

  Hjerteforeningen mener, at man skal styrke det akutte beredskab.

 • Personlig medicin

  Hjerteforeningen mener, at personlig medicin giver mulighed for en mere målrettet behandling af den enkelte patient til gavn for både patienten og samfundet.

 • Organdonation

  Hjerteforeningen støtter en styrket indsats på organdonationsområdet, så færre danskere venter forgæves på et organ.

 • Genoplivning

  Hjerteforeningen arbejder for, at flere skal overleve hjertestop.

 • Arveligt forhøjet kolesterol

  Hjerteforeningen mener, at indsatsen for at opspore og tage hånd om arveligt forhøjet kolesterol bør forbedres.