Repræsentantskabets sammensætning mv.

Repræsentantskabet er Hjerteforeningens øverste myndighed.

Repræsentantskabet mødes ordinært hvert år inden udgangen af maj måned.

Hjerteforeningens repræsentantskab består af formændene (+ evt. et eller flere bestyrelsesmedlemmer afhængig af størrelse) for Hjerteforeningens lokalforeninger og klubber samt medlemmerne af Hjerteforeningens bestyrelse jfr. vedtægterne.