En blodprop i benet kan enten opstå i benets vener eller i benets pulsårer.

Ved blodpropper i benets vener (dyb venetrombose, DVT) vil du typisk opleve, at dit ben hæver, gør ondt og spænder. Alt efter hvor blodproppen sidder, kan det være foden, underbenet eller hele benet, der hæver. I nogle tilfælde vil du opleve ganske få eller ingen symptomer.

Ved en blodprop i benets pulsårer vil du opleve, at dit ben bliver køligt, blegt og smertefuldt. Ubehandlet og efter noget tid kan det blive følelsesløst.

Du skal altid ringe 1-1-2, hvis du oplever symptomerne på en blodprop i benet.

En blodprop i benet kan enten opstå i benets vener eller i benets pulsårer.

En blodprop i underbenets vener går i de fleste tilfælde i opløsning af sig selv. I ca. 15 % af tilfældene vokser blodproppen op i lårets og bækkenets dybe vener, medmindre der gives behandling med blodfortyndende midler.

En blodprop i benets pulsårer kræver hurtig operation.

Det er meget vigtigt at få undersøgt, hvis du har mistanke om at du har haft en forbigående blodprop, da det kan være et forvarsel om, at en større blodprop er på vej.

En blodprop i benet kan være en alvorlig sygdom, der kræver behandling for at undgå varige skader. Du skal altid ringe 1-1-2, hvis du har mistanke om en blodprop i benet.

Blodproppen kan enten opstå i benets vener (dyb venetrombose, DVT) eller benets pulsårer.

En blodprop i benets vener kan nogle gange forsvinde af sig selv, men du kan risikere at få kronisk trombotisk syndrom.

En blodprop i benets pulsårer er en livstruende tilstand.  Du kan risikere at miste dit ben eller blive opereret med gener til følge.

Hvis du kender og reagerer på symptomerne, er der dog gode muligheder for effektiv behandling, så du kan blive rask og leve et normalt liv.