Mennesker som har fået konstateret hjertesygdom kan opleve utryghed eller ligefrem angst, når de skal starte eller genoptage et fysisk aktiv liv. Spørgsmål som ”kan mit hjerte nu klare det?” og ”er det godt at blive forpustet” dukker naturligt op.

Fysisk træning er en af hjørnestenene i behandling af hjertesygdom og mange mennesker med hjertesygdom tilbydes fysisk rehabilitering på hospitalet eller i kommunalt regi som en del af behandlingen. Under rehabiliteringsforløbet vil du bl.a. blive guidet af en fysioterapeut i forhold til hvordan du kan træne optimalt med din hjertesygdom.

Er du ikke blevet tilbud fysisk træning eller har du valgt at takke nej, er der vigtigt at have en samtale med din læge om fysisk træning i forhold til din hjertesygdom. Hvis lægen ikke selv bringer det op, så spørg!

Uanset om du træner i offentlig regi eller på egen hånd, er det vigtigt, at du starter roligt op, så du bliver mere og mere komfortabel og tryg med træningen, stigning i pulsen og forpustethed. Motion kan både forebygge og behandle hjertesygdom, men motion er også en måde at holde øje med din egen hjertestatus og derved kan du tale med din læge om eventuelle ændringer.

 

Den psykiske påvirkning

Hjerteforeningens psykolog Diana June Pedersen forklarer her nogle af de mekanismer, som særligt kan gøre sig gældende for hjertepatienter.

Mennesker med hjertesygdom føler sig ofte udfordret på deres oplevelse af sikkerhed og tryghed, når det kommer til at skulle bruge og træne deres krop fysisk. De fysiske, kropslige fornemmelser, som udløses, når vi er fysisk aktive, er de samme symptomer, som ved hjerteproblemer; nemlig hurtig puls og åndenød, men det er også de samme kropslige fornemmelser som optræder når vi rammes af angst.

Der kan således være flere årsager til symptomerne. En typisk respons på hjertesygdom, er at blive ekstremt opmærksom på kroppens signaler. Hvis vi låser vores opmærksomhed på vores kropslige fornemmelser med et følelsesmæssigt ængsteligt udgangspunkt ”Mit hjerte hamrer afsted – mon jeg får et nyt anfald nu?”, vil vi udløse og vedligeholde utrygheden/ angsten og dermed symptomerne.

 

Hvis du oplever, at angsten fylder så meget i dit liv, at den stiller sig i vejen for, at du tør leve det liv, som du ønsker eller burde, så kontakt Hjerteforeningens psykologer på tlf. 70 25 00 00

 

Gode råd til at skabe tryghed efter hjertesygdom

  • Medbring din mobiltelefon, hvis du træner alene – evt. kan du downloade en 112 app på din smartphone
  • Medbring din nitroglycerin, hvis du har fået en udleveret fra din læge
  • Lær dine symptomer at kende, så du ved, hvornår du skal stoppe træningen. Er du i tvivl, så tal med en fagperson
  • Lær effekten af din medicin at kende. Eksempelvis har visse præparater en effekt på din puls og derfor er der ikke den samme sammenhæng mellem puls og belastning, som hos raske.
  • Tal om din angst med dine nærmeste eller en fagperson
  • Tag et kursus i førstehjælp, gerne sammen med dine pårørende eller kollegaer
  • Overvej om det giver mening at anskaffe en hjertestarter på din arbejdsplads eller motionsforening

 

Du kan kontakte Hjerteforeningens fysioterapeuter på tlf. 70 25 00 00, hvis du har spørgsmål til fysisk aktivitet og hjertesygdom.