GIV LIV

Tobaks- og nikotinprodukter

Hjerteforeningen mener, at langt færre danskere i fremtiden skal benytte tobaks- og nikotinprodukter, og at Danmark skal have en røgfri generation i 2030

 

Mange tilfælde af hjerte-kar-sygdom kan forebygges, og tobaksrøg er den største risikofaktor for udviklingen af hjertesygdom. I de seneste år har vi oplevet en stagnering af antallet af rygere i Danmark. Samtidig har undersøgelser vist, at der er en tendens til, at flere unge ryger. Bl.a. ved vi, at omkring 40 unge hver dag begynder at ryge, hvilket viser, at der fortsat er et stykke vej mod en røgfri fremtid.

 

Hjerteforeningen anbefaler

 • At tobaksaftalen fra 2019 implementeres på en gennemtænkt og ordentlig måde, så den optimale effekt sikres.
 • At en pakke cigaretter koster mindst 90 kroner. Prisstigningerne skal implementeres med markante prisstigninger over en kort periode, da det vil give den største effekt.
 • At der indføres røgfri arbejdstid på alle offentlige arbejdspladser, og at offentlige myndigheder arbejder målrettet for, at alle offentlige arealer og arrangementer gøres røgfri.
 • At private virksomheder indfører røgfri arbejdstid.
 • At e-cigaretter og opvarmede tobaksprodukter sidestilles med almindelige cigaretter i forhold til, hvor der må ryges.
 • At kommunerne skal tilbyde minimum 5 procent af alle daglige rygere et evidensbaseret rygestopkursus, herunder give mulighed for at få tilskud til rygestopmedicin.
 • At børn og unge beskyttes mod nikotinholdige produkttyper, og at der lovgives med dette formål.
 • At brugen af alle nikotinholdige produkter på markedet monitoreres effektivt årligt.

Fakta

 • 12.000 dødsfald årligt skyldes rygning (knap 25 procent af alle dødsfald). 2.100 af de 12.000 dødsfald skyldes hjerte-kar-sygdom (svarende til 18 procent af alle rygerelaterede dødsfald) (1).
 • 440 nye tilfælde af hjerteklapsygdom, 1.400 nye tilfælde af hjertesvigt, 3.000 nye tilfælde af iskæmisk hjertesygdom, 1.700 nye tilfælde af forkammerflimren og 2.700 nye tilfælde af karsygdomme i hjernen skyldes rygning (1).
 • 17 procent blandt voksne og 16 procent blandt de 16-24-årige ryger dagligt (2).
 • 25 procent af voksne med kun grundskoleuddannelse ryger dagligt, mens 7 procent af voksne med en lang videregående uddannelse ryger dagligt (2).
 • 43 kommuner har indført røgfri arbejdstid (3).
 • 1,3 procent af rygerne i Danmark (10.621 rygere) fik i 2018 hjælp til rygestop efter den danske guldstandard (4).

Kilder

 1. Juel, K. ”Hjertekarsygdomme – en vurdering af rygningens betydning for dødeligheden og nye tilfælde”. 2019.
 2. Sundhedsstyrelsen. ”Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017”. http://www.danskernessundhed.dk/.
 3. Hjerteforeningen. https://hjerteforeningen.dk/roegfriarbejdstid/kommuner-roegfri-arbejdstid/.
 4. Grønbæk, A., Rasmussen, M., Tønnesen, H. ”Rygestopbasens årsrapport. Aktiviteter afholdt i 2018 med opfølgning i 2019”. 2019.

Nyttige dokumenter og links

 

OBS: Dette politikpapir er sidst opdateret i september 2020. Vær derfor opmærksom på, at der kan være forældet fakta eller forslag. Papiret er under opdatering i sommeren 2022.