GIV LIV

Personlig medicin

Hjerteforeningen mener, at personlig medicin giver mulighed for en mere målrettet behandling af den enkelte patient til gavn for både patienten og samfundet.

Med personlig medicin åbnes der for nye muligheder, hvor man ved hjælp af patientens genetiske profil kan finde den behandling, som er mest gavnlig for den enkelte patient og giver færrest bivirkninger. Personlig medicin findes og udvikles allerede i det danske sundhedsvæsen inden for eksempelvis kræftområdet, og Danske Regioner og regeringen har i 2016 udarbejdet en samlet strategi på området. Det er vigtigt at fremme udvikling af personlig medicin inden for flere sygdomsområder, herunder hjertesygdom

Hjerteforeningen anbefaler

 • At der udvikles bedre og mere målrettede behandlinger til gavn for patienterne gennem brug af viden fra bl.a. de unikke danske sundhedsregistre og nye teknologier.
 • At der er skærpet fokus på et stærkt nationalt samarbejde om anvendelse af genteknologi på tværs af sundhedsvæsenet forankret i Nationalt Genom Center.
 • At patienter og patientorganisationer aktivt inddrages som fuldgyldige partnere i processen mod mere personlig medicin.
 • At der er sikkerhed med hensyn til data og garanti for databeskyttelse og for, at data bruges til det formål, der er givet tilladelse til.
 • At fokus på udvikling af kliniske kvalitetsregistre samt indsamling af data inden for hjerte-kar-sygdom fastholdes. Dette giver en unik mulighed for bedre sygdomsforståelse og udgør en vigtig ressource for forskere, som arbejder med udvikling af personlig medicin.

Fakta

 • Otte ud af ti danskere vil gerne kende til kommende sygdomme – især hvis sygdommen kan behandles (1).
 • På baggrund af den nationale strategi for personlig medicin er der i 2019 oprettet et Nationalt Genom Center, som bl.a. står for lagring og deling af genomdata i en national genomdatabase (2).
 • Personlig medicin kan fx bruges til opsporing af arvelig hjertesygdom, hvor man via gentests kan finde frem til de personer, der er i risiko for at udvikle hjertesygdom på grund af genfejl (3).

Kilder

 1. Personlig medicin. Danske Regioner; 2022. https://www.regioner.dk/sundhed/medicin/personlig-medicin.
 2. Nationalt Genom Center: ngc.dk.
 3. Personlig medicin til gavn for patienterne – National strategi for personlig medicin 2017-2020. Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner; 2016.

Indholdet er opdateret 12. juli 2023