GIV LIV

Palliation

Hjerteforeningen mener, at patienter med fremskreden hjertesygdom skal have bedre adgang til specialiserede palliative indsatser.

 

Patienter med livstruende hjertesygdom er præget af fysiske og psykiske symptomer. Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten for patienter, som står over for de problemer, der er forbundet med dette. Gennem tidlig diagnosticering og behandling af psykisk, fysisk, psykosocial og åndelig smerte skal lidelsen for patienten og de pårørende forebygges og lindres mest muligt. Desværre er der i dag for få hjertepatienter, der får tilbudt et specialiseret palliationsforløb.

Hjerteforeningen anbefaler

 • At sundhedspersonalet arbejder systematisk med tidligt i sygdomsforløbet at identificere og vurdere hjertepatienter, der ønsker og bør tilbydes en specialiseret palliativ indsats.
 • At hjertepatienter i hele landet ved behov har adgang til en specialiseret palliativ indsats af høj og ensartet kvalitet.
 • At et sammenhængende specialiseret palliativt forløb sker med udgangspunkt i en tværfaglig koordineret indsats mellem almen praksis, hospital, kommune og hospice.
 • At der nationalt indsamles data om palliationsbehov og palliationsindsatser, herunder data på hjerteområdet.
 • At patienter med hjertesygdom og deres pårørende inddrages og indtænkes for at sikre et individuelt tilrettelagte palliativt forløb.
 • At viden om palliation indarbejdes i sundhedsfaglige uddannelser og

Fakta

 • Der skelnes mellem to typer af palliation: Den basale palliative indsats er målrettet mennesker med afgrænsede palliative behov inden for få problemområder. Indsatsen kan indgå integreret i den anden pleje og behandling, der tilbydes. Den specialiserede palliative indsats er målrettet mennesker med palliative behov af en høj sværhedsgrad. Den specialiserede palliative indsats ydes af fagpersoner i de dele af sundhedsvæsenet, der har palliation som hovedopgave (1).
 • Sundhedsstyrelsen anbefalede i 2011 og igen i 2017, at alle patienter med livstruende sygdom, som fx hjertesygdom, skal have tilbud om en specialiseret palliativ indsats, når behovet opstår (1). Alligevel viser tal fra 2020, at kun 149 hjertepatienter blev modtaget til specialiseret palliativ indsats. Til sammenligning er tallet 581 for patienter med kræft (5).
 • Undersøgelser viser samstemmende, at patienter med fremskreden hjertesygdom har en række symptomer og udækkede palliative behov af både fysisk, psykisk, social og eksistentiel karakter (3,4).
 • Der blev henvist 640 patienter til specialiseret palliation pr. 1.000, der døde af kræft (2018). Til sammenligning for patienter, der døde af andre sygdomme, blev der henvist 34 pr. 1.000 (2).
 • Ingen regioner opfylder standarden i Dansk Palliativ Database om, at mindst 90 procent af de modtagne patienter (ikke-kræft) skal behandles senest ti dage efter henvisningen (2).

Kilder

 1. Sundhedsstyrelsen. ”Anbefalinger for den palliative indsats. Version 1.0”. Sundhedsstyrelsen 2017.
 2. Rigsrevisionen: https://rigsrevisionen.dk/revisionssager-arkiv/2020/aug/beretning-om-adgangen-til-specialiseret-palliation.
 3. World Health Organization. “WHO Definition of Palliative Care”. 2017: http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/.
 4. Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). ”Palliation ved fremskreden hjertesygdom – et holdningspapir fra Dansk Cardiologisk Selskab”. 2016. nr. 5: https://www.cardio.dk/media/com_reditem/files/customfield/item/6862/DCS%20Holdningspapir%205-16%20(NY_160517).pdf.
 5. Dansk Palliativ Database. ”Årsrapport 2020”: https://www.sundhed.dk/content/cms/89/38089_23621aarsrapportdpd2020offentliggrelse.pdf.

Nyttige dokumenter og links