GIV LIV

Archives: Meninger

 • Digitalisering og sundhedsteknologi

  Hjerteforeningen mener, at vi i Danmark skal have et mere digitalt sundhedsvæsen, som skal komme alle til gode.

 • Arbejdsfastholdelse

  Hjerteforeningen mener, at arbejdsfastholdelsesindsatser skal indtænkes i alle kommuners hjerterehabiliteringsforløb som en planlagt del af rehabiliteringen for patienter i den erhvervsaktive alder.

 • Akutområdet

  Hjerteforeningen mener, at man skal styrke det akutte beredskab.

 • Sundhedsdata

  Hjerteforeningen støtter gennemsigtig og sikker deling af sundhedsdata.

 • Hjerterehabilitering

  Hjerteforeningen mener, at hjerterehabilitering skal tilbydes tæt på borgeren og tage udgangspunkt i nationale krav til kvalitetsstandarder og den enkelte patients behov.

 • Personlig medicin

  Hjerteforeningen mener, at personlig medicin giver mulighed for en mere målrettet behandling af den enkelte patient til gavn for både patienten og samfundet.

 • Overvægt

  Hjerteforeningen mener, at overvægt skal forebygges strukturelt

 • Organdonation

  Hjerteforeningen støtter en styrket indsats på organdonationsområdet, så færre danskere venter forgæves på et organ.

 • Fysisk aktivitet

  Hjerteforeningen mener, at danskerne skal støttes i at være mere fysisk aktive.

 • Genoplivning

  Hjerteforeningen arbejder for, at flere skal overleve hjertestop.