GIV LIV

Organdonation

Hjerteforeningen støtter en styrket indsats på organdonationsområdet, så færre danskere venter forgæves på et organ.

80 procent af danskerne er positive over for organdonation, men alligevel har hver tredje dansker ikke taget stilling til, hvorvidt vedkommende vil være organdonor eller ej. Samtidig er der mange på venteliste, og for mange patienter dør, mens de venter på at modtage et organ. Derfor skal indsatsen på området øges, så færre venter forgæves.

Hjerteforeningen anbefaler

 • At man fokuserer på at implementere og udvide de initiativer på hospitalerne, hvor der er dokumentation for positiv effekt i forhold til kvaliteten af den samlede indsats eller antallet af organer til transplantation.
 • At der arbejdes for at sikre en fortsat positiv holdning i befolkningen til organdonation og transplantation, så flere danskere tilkendegiver deres holdning til organdonation via register eller donorkort eller mundtligt.
 • At der arbejdes på at sikre, at de sundhedsprofessionelle i sundhedsvæsenet gør patienterne opmærksom på muligheden for at tage stilling til organdonation via en af de tre tilkendegivelsesordninger.
 • At hospitalerne indfører DCD (donation efter kriterierne for cirkulatorisk død) i henhold til de nationale anbefalinger fremsat af Sundhedsstyrelsen.
 • At det på baggrund af det nuværende vidensgrundlag fra Dansk Center for Organdonation ikke anbefales at implementere formodet samtykke.

Fakta

 • To ud af tre danskere har taget stilling til organdonation (1).
 • I 2021 fik 338 patienter et nyt organ, og heraf fik 27 patienter et nyt hjerte (1).
 • I 2021 stod 460 patienter på venteliste til et nyt organ, og 17 af disse ventede på et hjerte (1).
 • 211 døde i 2021, mens de ventede på et nyt organ (1).
 • Knap 1,36 millioner danskere var registreret i Donorregistret pr. 31. marts 2023 (1).
 • 75 procent af de registrerede i Donorregistret har givet fuld tilladelse til, at alle organer kan gives videre (1).
 • 84 procent af danskerne over 15 år har en positiv holdning til organdonation (2).

Kilder

 1. Dansk Center for Organdonation: https://organdonor.dk/organdonation-i-tal/.
 2. Holdningsundersøgelse om organdonation 2021. Sundhedsstyrelsen; 2022. https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/Organdonation/Holdningsundersoegelse-om-organdonation-2021.ashx?sc_lang=da&hash=CA5CA2C3E61E9BF1F9885EC6DFC4199A

Indholdet er opdateret 12. juli 2023