GIV LIV

Nikotinprodukter

Hjerteforeningen mener, at færrest mulige danskere i fremtiden skal benytte nikotinprodukter. Her skal særligt børn og unge beskyttes mod alle produkttyper, der kan lede til nikotinafhængighed.

 

Hjerteforeningen arbejder for forebyggelse af hjerte-kar-sygdom gennem tobaks- og nikotinforebyggelse. Rygning af cigaretter udgør fortsat den største enkeltstående risikofaktor for udviklingen af hjertesygdom, men vi ser imidlertid en stor stigning i andelen af unge, som benytter andre typer af nikotinprodukter. Nikotinprodukter, som ifølge Vidensråd for Forebyggelse har skadelig virkning på både hjerte og kar (1). Disse nye nikotinprodukter kan skabe samme type afhængighed som konventionelle tobaksprodukter. Udviklingen ses i mange lande og kan bl.a. hænge tæt sammen med en voldsom stigning i tilgangen af nye produkttyper på markedet. Vi skal derfor arbejde målrettet for at beskytte særligt vores børn og unge mod at bruge eller blive afhængige af nikotinprodukter.

 

Hjerteforeningen anbefaler

 • At alle nikotinprodukter samt røgfri tobaksprodukter sidestilles lovgivningsmæssigt med cigaretter. Det vil fx betyde, at alle nikotinprodukter og røgfri tobaksprodukter fremadrettet bør omfattes af regler om neutral emballage, der bør være forbud mod alle smage, der appellerer til børn og unge, og afgiftsniveauet bør følge niveauet for røgtobakken.
 • At man i forbindelse med revision af tobaksvaredirektivet gør det muligt, at de enkelte medlemslande på sigt kan udfase eksisterende og nye tobaks- og nikotinprodukter fra det nationale marked.
 • At aldersgrænsen for køb af alle nikotinholdige produkter hæves til 25 år hurtigst muligt for på den måde at mindske antallet af børn og unge, der bliver nikotinafhængige, så længe det ikke er muligt at lave en total udfasning af tobaks- og nikotinprodukter.
 • At man skærper kontrollen med salg og markedsføring af ulovlige og lovlige nikotinprodukter. Det vil kræve flere resurser til de relevante myndigheder.
 • At der indføres en obligatorisk elektronisk aldersverificering for tobaks- og nikotinforhandlere, der skal forhindre mindreårige i at købe bl.a. nikotinprodukter. Ordningen skal følges løbende og evalueres ofte, så man bl.a. sikrer, at handlen ikke blot sker med kontanter i stedet.

Fakta

 • Ved ”nikotinprodukter” forstås her produkttyper, som indeholder nikotin, og som ikke er tobaksvarer og ikke er produkter, som er godkendt som lægemidler til brug for rygeafvænning. Begrebet ”nikotinprodukter” bruges således her som en samlebetegnelse for ”tobakssurrogater” og ”elektroniske cigaretter”. Produkter, som betegnes som ”opvarmet tobak”, indgår ikke i dette holdningspapir, da WHO har betegnet dem som tobaksprodukt, og de er i dansk lovgivning underlagt samme regler som cigaretter mm. (2)
 • Vidensrådet konkluderer, at der er stærk evidens for nikotins skadelige virkning på hjerte og kar, moderat evidens for større risiko for død ved eksisterende hjertesygdom/blodprop, og at en sammenhæng mellem tidlig udsættelse for nikotin og senere hjerte-kar-sygdom er sandsynlig (1).
 • E-cigaretter vurderes skadelige for hjerte-kar-systemet af både WHO (3), World Heart Federation (4) og European Heart Network (5).
 • Nikotinposer vurderes af de tyske myndigheder som potentielt helbredsskadende på hjerte-kar-systemet blandt mennesker, som har en hjerte-kar-sygdom (Bundesinstitut für Risikobewertung) (6)
 • Sundhedsstyrelsen kan jf. svar til sundhedsudvalget i 2021 ikke anbefale anvendelse af ikke-medicinsk godkendte e-cigaretter til rygestop (7).
 • 35,1 % af unge mellem 15 og 29 år anvender mindst et nikotinholdigt produkt i 2022, fx cigaretter, snus eller e-cigaretter. Tallet var 26,3 % i 2020 (8).
 • 12,9 % af unge mellem 15 og 29 år brugte mindst en type røgfrit nikotinprodukt (snus, nikotinposer eller tyggetobak) i 2022. Tallet var 9,1 % i 2020 (8).
 • Det højeste forbrug findes blandt de 18-24-årige, hvor 17,4 % angiver at bruge røgfri tobak enten dagligt (11,9 %) eller lejlighedsvist (5,5 %). I 2020 var det tilsvarende tal 12.0 %. (8)
 • 6,8 % af unge mellem 15 og 29 år brugte e-cigaretter enten dagligt (2,4 %) eller lejlighedsvist (4,4 %) i 2022 (8).
 • Det højeste forbrug findes blandt de 15-17-årige, hvor 10,1 % angiver at bruge e-cigaretter enten dagligt (2,4 %) eller lejlighedsvist (7,7 %) (8).
 • Fra 2021 til 2022 er andelen af 15-17-årige der bruger e-cigaretter steget fra 3,3 % til 10,1 %. Stigningen afspejler næsten udelukkende et øget forbrug i engangs-e-cigaret-produkter, som for størsteparten er ulovlige ift. dansk lovgivning (8).

Kilder

 1. Vestbo j, Andreasen JT, Bast LS, Lund, L, Pisinger S. Nikotinbrug blandt børn og unge – Konsekvenser og forebyggelse [Internet]. Vidensråd for Forebyggelse; 2022. Tilgængelig hos: https://vidensraad.dk/rapport/nikotinbrug-blandt-boern-og-unge-konsekvenser-og-forebyggelse
 2. Bekendtgørelse af lov om tobaksvarer m.v., LBK nr. 1489 af 18/06/2021, definition af nikotinprodukter: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1489
 3. World Health Organization. WHO report on the global tobacco epidemic, 2021: addressing new and emerging products [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2021 [henvist 18. oktober 2022]. 210 s. Tilgængelig hos: https://www.who.int/publications/i/item/9789240032095
 4. E-CIGARETTES: A NEW THREAT TO CARDIOVASCULAR HEALTH – A WORLD HEART FEDERATION POLICY BRIEF [Internet]. World Heart Federation; Tilgængelig hos: https://world-heart-federation.org/resource/e-cigarettes-a-new-threat-for-cardiovascular-health-whf-policy-brief/
 5. Electronic cigarettes and cardiovascular disease – an update from the European Heart Network, november 2019. https://www.ehnheart.org/images/EHN_e-cigarettes_final_final.pdf
 6. Health risk assessment of nicotine pouches. Updated BfR Opinion no. 023/2022, 7 October 2022 https://www.bfr.bund.de/cm/349/health-risk-assessment-of-nicotine-pouches.pdf
 7. Sundhedsudvalget 2020-21 SUU Alm. del – endeligt svar på spørgsmål 1012 med bidrag fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsministeriet; https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/suu/spm/1012/svar/1779502/2388840.pdf
 8. §RØG – En undersøgelse af tobak, adfærd og regler – Udvalgte tendenser 2022, rapport 4, Rapporten er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen, 2023. https://www.sdu.dk/da/sif/rapporter/2023/$roeg_tobak_adfaerd_regler

Nyttige dokumenter og links