GIV LIV

Nærhed

Hjerteforeningen mener, at fremtidens sundhedsvæsen skal være tættere på patienten.

De sidste to årtier er der sket en gradvis specialisering i sundhedsvæsenet. Det har medført, at flere overlever selv komplicerede sygdomme. Specialiseringen har også betydet en højere grad af centralisering på hjerteområdet og dermed desværre også, at sundhedsvæsenet er kommet længere væk. Det skaber udfordringer for patienterne, som oplever at skulle rejse langt for at modtage selv simple behandlinger eller rutinekonsultationer. Det går særligt ud over de patienter, der ikke har ressourcer og overskud til at rejse efter deres behandling. Hjerteforeningen mener, at det er afgørende, at udvalgte dele af sundhedsvæsenet rykker tættere på borgeren for på den måde at mindske uligheden i sundhedsvæsenet. Det er dog afgørende, at mere nærhed ikke går ud over behandlingskvaliteten.

Hjerteforeningen anbefaler

  • At den brede kardiologi styrkes på de mindre sygehuse. Dette kan fx ske ved etablering af faglige fællesskaber mellem flere afdelinger eller hospitaler, hvor speciallægerne i et vist omfang er til rådighed flere steder for at styrke fagligheden og vidensdelingen.
  • At ambulante rutineundersøgelser og kontroller indtænkes som en væsentlig del af det ikke-specialiserede sundhedsvæsen, så flere tilbud kommer tættere på borgerne.
  • At flere patienter får tilbudt behandling enten i eller tæt på eget hjem, fx gennem digitale konsultationer. Tilbuddene skal dog altid tilpasses til den individuelle patient, så alle, der ønsker det, kan sige nej og i stedet tilbydes en fysisk konsultation.
  • At patienten som udgangspunkt tilbydes rehabilitering i det nære sundhedsvæsen, medmindre en konkret lægefaglig vurdering fraråder dette.
  • At telemedicin i højere grad udbredes til dem, der ønsker det, så vi kan skabe et mere nært og fleksibelt sundhedsvæsen til gavn for patienten. Det kræver et øget fokus på digitalisering i sundhedsvæsenet.
  • At der bliver uddannet flere kardiologer, så vi får dækket det stigende behov for speciallægekompetencer i hele landet.

Fakta

  • I en undersøgelse foretaget af Danske Patienter om digitalisering mente 75 procent af de adspurgte, at fordelene ved en øget digitalisering er så store, at sundhedsvæsenet bør arbejde for mere digitalisering (1).

Kilder

  1. Digital kontakt med sundhedsvæsenet – hvad oplever patienterne? Danske Patienter; 2021. https://danskepatienter.dk/files/media/Publikationer%20-%20Egne/A_Danske%20Patienter/B_Indspil_cases_unders%C3%B8gelser/digital_kontakt.pdf.

Nyttige dokumenter og links

Indholdet er opdateret 12. juli 2023