GIV LIV

Nærhed

Hjerteforeningen mener, at fremtidens sundhedsvæsen skal være tættere på patienten.

 

De sidste to årtier er der sket en gradvis specialisering i sundhedsvæsenet. Det har medført en højere grad af centralisering på bl.a. hjerteområdet, og at flere overlever selv komplicerede sygdomme. Desværre har udviklingen også betydet, at sundhedsvæsenet er kommet længere væk. Det skaber udfordringer for patienterne, som oplever at skulle rejse langt for at modtage selv simple behandlinger eller rutinekonsultationer. Det går særligt ud over de patienter, der ikke har ressourcer og overskud til at rejse efter deres behandling. Hjerteforeningen mener, at det er afgørende, at udvalgte dele af sundhedsvæsenet rykker tættere på borgeren for på den måde at mindske uligheden i sundhedsvæsenet. Det er dog afgørende, at mere nærhed ikke går ud over kvaliteten.

Hjerteforeningen anbefaler

  • At basiskardiologien styrkes på de mindre sygehuse. Dette kan fx ske ved etablering af faglige fællesskaber mellem flere afdelinger eller hospitaler, hvor speciallægerne i et vist omfang er til rådighed flere steder for at styrke fagligheden og vidensdelingen.
  • At ambulante rutineundersøgelser og kontroller indtænkes som en væsentlig del af de kommende nærhospitalers opgaver. Dette er væsentligt for at lette adgangen til sygehuset for alle patienter.
  • At hovedparten af den specialiserede hjerterehabilitering flyttes til kommunerne. Dette kan fx ske efter inspiration fra Region Midtjylland, hvor kommunerne har overtaget den ikke-medicinske del af hjerterehabiliteringen fra hospitalerne.
  • At der bliver uddannet flere kardiologer, så vi får dækket det stigende behov for speciallægekompetencer uden for storbyerne.
  • At telemedicin i højere grad udbredes til dem, der ønsker det, så vi kan skabe et mere nært og fleksibelt sundhedsvæsen til gavn for patienten. Det kræver et øget fokus på digitalisering i sundhedsvæsenet, og at man indsamler digitaliseringserfaringer fra sundhedsvæsenet, bl.a. fra tiden under corona.

Fakta

  • I en undersøgelse foretaget af Danske Patienter om digitalisering mente 75 procent af de adspurgte, at fordelene ved en øget digitalisering er så store, at sundhedsvæsenet bør arbejde for mere digitalisering (2).

Kilder

  1. Regeringen 2019. ”Danmarks nye sundhedsvæsen”: https://www.regeringen.dk/media/6168/faktaark-sundhedsreform.pdf.
  2. Danske Patienter 2021. ”Digital kontakt med sundhedsvæsenet – hvad oplever patienterne?”: https://www.danskepatienter.dk/files/media/Publikationer%20-%20Egne/A_Danske%20Patienter/B_Indspil_cases_unders%C3%B8gelser/digita.

Nyttige dokumenter og links