GIV LIV

Multisygdom

Hjerteforeningen mener, at patienter med multisygdom skal sikres et mere sammenhængende og helhedsorienteret patientforløb.

 

Omkring hver fjerde dansker er multisyg (1), hvilket vil sige, at vedkommende har to eller flere samtidige kroniske sygdomme. Det gør multisygdom til en af de største udfordringer i det danske sundhedsvæsen, da det stiller større krav til tværgående samarbejde og et mere helhedsorienteret fokus på patienten. Fælles for de multisyge patienter er, at de typisk indgår i flere behandlings- og rehabiliteringsforløb, som kan indvirke på hinanden, og som det kan være krævende at bevare overblikket over. Ofte mangler der sammenhæng i patienternes forløb på tværs af hospitaler og afdelinger, hvilket stiller store krav til patienterne om, at de skal kunne navigere i deres forløb, og samtidig risikerer de at få en uhensigtsmæssig behandling. Det understreger behovet for øget fokus i sundhedsvæsenet på håndtering af multisygdom, men også behovet for øget fokus på forebyggelse, så færre fremover bliver multisyge.

Hjerteforeningen anbefaler

 • At behandlingen altid tager udgangspunkt i den enkelte patients personlige og sygdomsmæssige situation, så bl.a. multisyge patienter får den hjælp, de har brug for.
 • At den praktiserende læge er tovholder på patientens behandling på tværs af sektorer. Multisyge patienter får ofte behandling for flere sygdomme samtidig, hvilket på grund af manglende overblik kan skabe problemer. Derfor skal den praktiserende læge stå for koordinering af patientens tværfaglige behandling.
 • At der fokuseres på medicinering af multisyge patienter. Patienternes samlede medicin skal løbende gennemgås og prioriteres, så der undgås uhensigtsmæssige interaktioner mellem præparaterne, og den mest optimale behandling af den enkelte patient sikres.
 • At patienterne inddrages aktivt i deres sygdom og hjælpes til at mestre livet som multisyg. Inddragelse skal samtidig sikre, at patienterne får mulighed for at ytre deres behov og præferencer i tilknytning til behandlingen.
 • At der fokuseres på sygdomsforebyggelse, herunder at der systematisk arbejdes på at identificere patienter, der er i risiko for at udvikle multisygdom.
 • At viden om multisygdom og de specielle udfordringer, der knytter sig hertil, indtænkes som en integreret del af sundhedsprofessionelles grund- og efteruddannelse. Dette kunne fx gælde for læger, speciallæger og sygeplejersker.

Fakta

 • Omkring 40 procent af danskerne lider af multisygdom (1).
 • Fire ud af ti danskere lever med to eller flere kroniske sygdomme, og heraf er 240.000 danskere komplekst multisyge og har altså mindst fire samtidige sygdomme (2).
 • Op mod 50 procent af alle diabetespatienter udvikler hjertesygdom (3).
 • En undersøgelse fra Region Hovedstaden viser, at knap to tredjedele af patienterne med hjerte-kar-sygdom har mindst én anden kronisk sygdom (4).
 • 70 procent af sundhedsudgifterne relaterer sig til multisyge patienter (2).
 • For patienter med tre eller flere kroniske sygdomme er sundhedsudgifterne 11 gange højere end for patienter uden kronisk sygdom (2).
 • Et eksempel på en øget indsats over for multisyge findes i Lægefællesskabet i Grenaa. I praksissen identificeres multisyge patienter, som er mere komplekse og sårbare. Disse patienter får hurtigere adgang til at booke lægekonsultation, får oftere hjemmebesøg og tilses så vidt muligt af den samme læge eller sygeplejerske hver gang. Målet er, at de mest komplekse patienter får den nødvendige behandling, og derfor bruger man også længere tid på denne gruppe sammenlignet med mindre komplekse patientgrupper (5).
 • Et andet eksempel på håndtering af multisygdomme er Klinik for Multisygdom på Regionshospitalet Silkeborg. Her bliver den multisyge patient vurderet på tværs af bl.a. relevante specialer og også af farmaceutisk personale. Vurderingen udmønter sig i en skræddersyet behandlingsplan til den enkelte patient (6).

Kilder

 1. Danske Regioner. ”Folkesundheden skal prioriteres, hvis vi vil have et samfund i sund udvikling”. 2020: https://danskepatienter.dk/sites/danskepatienter.dk/files/media/document/Tal%20Viden%20og%20budskaber.pdf.
 2. Danske Regioner. ”En kvart million danskere lever med kompleks multisygdom”. 2019: https://www.regioner.dk/media/12494/faktaark-multisygeusd2.pdf.
 3. Hjerteforeningen & Danske Regioner. ”20 slag for hjerterne – vores vision for en bedre hjertesundhed”. 2019: https://hjerteforeningen.dk/2019/04/hjerteforeningen-og-danske-regioner-i-faelles-udspil-om-fremtidens-hjertebehandling/.
 4. Brorholt G., Jakobsen M., & Hauge A. ”En helhjertet indsats”. 2018. Side 67-71: https://hjerteforeningen.dk/wp-content/uploads/sites/17/2018/02/11162-en-helhjertet-indsats-web.pdf.
 5. ”Læger stiller stjernepatienter først i køen for at bekæmpe ulighed”. 2021: https://www.dr.dk/nyheder/politik/kommunalvalg/laeger-stiller-stjernepatienter-foerst-i-koeen-bekaempe-ulighed.
 6. Hospitalsenhed Midt. ”Klinik for Multisygdom”: https://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/diagnostisk-center/information-til-praksislager/klinik-for-multisygdom/.

Nyttige dokumenter og links