GIV LIV

Multisygdom

Hjerteforeningen mener, at patienter med multisygdom skal sikres et mere sammenhængende og helhedsorienteret patientforløb.

 

Multisygdom er en af de største udfordringer i det danske sundhedsvæsen, da det stiller store krav til tværgående samarbejde og et mere helhedsorienteret fokus på patienten. Fælles for de multisyge patienter er, at de typisk indgår i flere behandlings- og rehabiliteringsforløb, som kan indvirke på hinanden, og som det kan være krævende at bevare overblikket over. Ofte mangler der sammenhæng i patienternes forløb på tværs af hospitaler og afdelinger, hvilket stiller store krav til patienterne om, at de skal kunne navigere i deres forløb, og samtidig risikerer de at få en uhensigtsmæssig behandling. Det understreger behovet for øget fokus i sundhedsvæsenet på håndtering af multisygdom, men også behovet for øget fokus på forebyggelse, så færre fremover bliver multisyge.

Hjerteforeningen anbefaler

 • At behandlingen altid tager udgangspunkt i den enkelte patients personlige og sygdomsmæssige situation, så bl.a. multisyge patienter får den hjælp, de har brug for.
 • At den praktiserende læge, som udgangspunkt, er tovholder på patientens behandling på tværs af sektorer. Multisyge patienter får ofte behandling for flere sygdomme samtidig, hvilket, på grund af manglende overblik, kan skabe problemer. Derfor skal den praktiserende læge stå for koordinering af patientens tværfaglige behandling.
 • At der fokuseres på medicinering af multisyge patienter. Patienternes samlede medicin skal løbende gennemgås og prioriteres, så der undgås uhensigtsmæssige interaktioner mellem præparaterne, og den mest optimale behandling af den enkelte patient sikres.
 • At patienterne inddrages aktivt i deres sygdom og hjælpes til at mestre livet som multisyg. Inddragelse skal samtidig sikre, at patienterne får mulighed for at ytre deres behov og præferencer i tilknytning til behandlingen.
 • At der fokuseres på sygdomsforebyggelse, herunder at der systematisk arbejdes på at identificere patienter, der er i risiko for at blive multisyge.
 • At viden om multisygdom og de specielle udfordringer, der knytter sig hertil, indtænkes som en integreret del af sundhedsprofessionelles grund- og efteruddannelse.
 • At patienter med multisygdom tilbydes tværgående og individuelt tilrettelagte rehabiliteringsforløb, der tager højde for de forskellige kroniske sygdomme, borgeren lever med, og patientens egen situation.

Fakta

 • Omkring 40 procent af den danske befolkning lider af multisygdom (1), og heraf er 240.000 danskere komplekst multisyge og har altså mindst fire samtidige sygdomme (2).
 • Op mod 50 procent af alle diabetespatienter udvikler hjertesygdom (3).
 • En undersøgelse fra Region Hovedstaden viser, at knap to tredjedele af patienterne med hjerte-kar-sygdom har mindst én anden kronisk sygdom (4).
 • 70 procent af de samlede sundhedsudgifter forbundet med kronisk sygdom relaterer sig til multisyge patienter (2).
 • For patienter med tre eller flere kroniske sygdomme er sundhedsudgifterne 11 gange højere end for patienter uden kronisk sygdom (2).
 • Lægefællesskabet i Grenaa har øget indsatsen overfor multisyge. Sårbare og komplekse multisyge patienter identificeres med henblik på at give dem hurtigere adgang til at booke lægekonsultationer, hjemmebesøg og mulighed for at blive tilset af den samme læge eller sygeplejerske hver gang. Denne indsats er med til at give de mest komplekse multisuge patienter den nødvendige behandling (5).
 • Klinik for Multisygdom på Regionshospitalet Silkeborg skræddersyer behandlingsplanen til den enkelte multisyge patient. Det sker på tværs af bl.a. relevante specialer og farmaceutisk personale (6).
 • Ifølge en rapport fra DEFACTUM for Region Midtjylland lever 2,9 procent af befolkningen med kompleks kardiometabolsk sygdom, hvilket er den gruppe multisyge med flest samtidige sygdomme, med et gennemsnit på 6,84 sygdomme per person (7).

Kilder

 1. Folkesundheden skal prioriteres, hvis vi vil have et samfund i sund udvikling. Danske Regioner; 2020. https://danskepatienter.dk/sites/danskepatienter.dk/files/media/document/Tal%20Viden%20og%20budskaber.pdf.
 2. En kvart million danskere lever med kompleks multisygdom. Danske Regioner; 2019. https://www.regioner.dk/media/12494/faktaark-multisygeusd2.pdf.
 3. 20 slag for hjerterne – vores vision for en bedre hjertesundhed. Hjerteforeningen og Danske Regioner; 2019. https://hjerteforeningen.dk/2019/04/hjerteforeningen-og-danske-regioner-i-faelles-udspil-om-fremtidens-hjertebehandling/.
 4. Brorholt G., Jakobsen M., Hauge A. En helhjertet indsats. Hjerteforeningen; 2018. Side 67-71. https://hjerteforeningen.dk/wp-content/uploads/sites/17/2018/02/11162-en-helhjertet-indsats-web.pdf.
 5. Læger stiller stjernepatienter først i køen for at bekæmpe ulighed. DR, 2021-11-11. https://www.dr.dk/nyheder/politik/kommunalvalg/laeger-stiller-stjernepatienter-foerst-i-koeen-bekaempe-ulighed.
 6. Hospitalsenhed Midt. Klinik for Multisygdom. https://www.hospitalsenhedmidt.dk/afdelinger-og-centre/diagnostisk-center/information-til-praksislager/klinik-for-multisygdom/.
 7. Pedersen MH, Larsen FB. Multisygdom i den danske befolkning – forekomsten af multisygdomsmønstre og sammenhængen med sociodemografiske faktorer og helbredsrelateret livskvalitet. Aarhus: DEFACTUM, Region Midtjylland; 2022. https://www.regioner.dk/media/23144/multisygdom-i-den-danske-befolkning_final_tilgaengeliggjort.pdf.

Nyttige dokumenter og links

Indholdet er opdateret 12. juli 2023. OBS: I vedhæftede PDF'er kan der være taget udvalgte faktapunkter ud, grundet pladsmangel.