GIV LIV

Genoplivning

Hjerteforeningen arbejder for, at flere skal overleve hjertestop.

 

Hvert år bliver 5.000 danskere ramt af hjertestop uden for hospital. Og selvom der siden 2001 er sket en firdobling af antallet af hjerte-lunge-redninger forud for ankomsten af ambulancen, så er det stadig kun omkring 14 procent af de ramte, der overlever. Tal, der viser, at udviklingen er gået i den rigtige retning, men at vi langtfra er i mål endnu.

Hjerteforeningen anbefaler

 • At der sættes døgntilgængelige hjertestartere op over hele landet.
 • At alle hjertestartere registreres på hjertestarter.dk, så det bliver lettere for folk at få overblik over, hvor den nærmeste hjertestarter er.
 • At regionerne skal opsætte hjertestartere på centrale offentlige placeringer. Desuden skal regionerne være ansvarlige for at drifte, overvåge og vedligeholde hjertestartere opsat af regionerne selv.
 • At flere danskere får viden om basal genoplivning, så flere tør og kan handle hurtigt ved et hjertestop, så livreddende hjælp indledes, før ambulancen når frem.
 • At genoplivning på sygehus eller plejecenter sker på patientens præmisser, og at patientens ønske om ikke at blive genoplivet respekteres.
 • At de sundhedsprofessionelle bliver bedre til at tage samtalen med patienter og pårørende om døden.
 • At patienternes ønsker vedrørende genoplivning registreres systematisk, og at viden om patienternes ønsker er tilgængelige, så ældre på plejecentres og indlagtes ret til selvbestemmelse ikke overses.

Fakta

 • Hvert år rammes cirka 5.000 danskere af hjertestop uden for hospital. Det svarer til 14 personer om dagen (1).
 • Overlevelsen efter hjertestop uden for hospital er i dag (2020) på cirka 14 procent (1).
 • 4 gange flere overlever et hjertestop i dag sammenlignet med tal fra 2001 (1).
 • Hvis et vidne træder til med hjertemassage, før ambulancen når frem, så overlever 1 ud af 7 (1).
 • Hvis ingen træder til med genoplivning inden ambulancens ankomst, så overlever 1 ud af 19 (1).
 • For personer med hjertestop, som modtager genoplivning med brug af en hjertestarter inden for tre-fem minutter, kan overlevelsen være på helt op til 50-70 procent (2).
 • De fleste personer får varige skader eller dør, hvis ikke de får hjælp inden for cirka ti minutter (1).
 • 3 ud af 4 hjertestop sker i private hjem. Overlevelsen efter hjertestop i det offentlige rum er tre gange større end i det private (1).
 • Den gennemsnitlige responstid for en ambulance er 7 minutter (1).
 • I dag stødes 9 procent af alle personer med hjertestop af en hjertestarter, før ambulancen ankommer – det er seks gange så mange som i 2001 (1).
 • Der findes i dag cirka 20.000 offentligt tilgængelige hjertestartere. Cirka 10.000 hjertestartere er tilgængelige alle døgnets 24 timer (1).
 • I dag træder vidner til med genoplivning i forbindelse med 79 procent af alle tilfælde af hjertestop uden for hospital. Det er en firdobling i forhold til 2001, hvor 19 procent trådte til (1).
 • 76 procent af dem, der overlever et hjertestop og var i arbejde før hjertestoppet, vender tilbage til arbejdsmarkedet (3).

Kilder

 1. Rapport fra Dansk Hjertestopregister, 2020. Tilgængelig hos: http://www.hjertestopregister.dk.
 2. Monsieurs, K.G., Nolan, J.P., Bossaert, L.L., Greif, R., Maconochie, I.K., Nikolaou, N.I., Perkins, G.D., Soar, J., Truhlář, A., Wyllie, J., Zideman, D.A. ”European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015”. Resuscitation, oktober 2015; 95: 1-80.
 3. Kragholm, K., Wissenberg, M., Mortensen, R.N., Fonager, K., Jensen, S.E., Rajan, S., Lippert, F.K., Christiensen, E.F., Hansen, P.A., Lang-Jensen, T., Hendriksen, O.M., Kober, L., Gislason, G., Torp-Pedersen, C., Rasmussen, B.S. “Return to Work in Out-of-Hospital Cardiac Arrest Survivors: A Nationwide Register-Based Follow-Up Study”. Circulation, 12. maj 2015; 131(19): 1682-90.