GIV LIV

Digitalisering

Hjerteforeningen mener, at vi skal have et mere digitalt sundhedsvæsen, som skal komme alle til gode.

 

Flere og flere patienter efterspørger et mere individuelt, fleksibelt og inddragende behandlingsforløb. Vi skal bruge digitaliseringen til at imødekomme patienternes ønske og skabe endnu bedre patientforløb. Dog skal digitaliseringen altid ske på en måde, så alle, der ønsker det, kommer med.

Hjerteforeningen anbefaler

 • At man nedsætter en ekspertgruppe, som har til opgave at samle viden om og analysere digitale initiativer igangsat under coronakrisen. Ekspertgruppen skal udarbejde anbefalinger til fremtidig brug af teknologi i sundhedsvæsenet.
 • At man fremadrettet systematisk indsamler data fra borgernære digitaliseringstilbud på tværs af regioner og kommuner, så man kan få en systematisk viden om området og sikre en god kvalitetsudvikling i digitale sundhedstilbud.
 • At de individuelle digitale tilbud udformes i samarbejde med patienten og ud fra en konkret vurdering af patienten samt dennes situation og digitale kompetencer.
 • At patienter med få digitale kompetencer tilbydes digital opkvalificering og vejledning efter behov.
 • At alle patienter sikres retten til at takke nej til digitale sundhedstilbud og dermed tilbydes det fysiske tilbud.
 • At sundhedsuddannelserne øger fokus på brugen af sundhedsteknologi i uddannelsen, og at sundhedsprofessionelle videreuddannes.
 • At patienter inddrages i udviklingen og implementeringen af sundhedsteknologi i sundhedsvæsenet.

Fakta

 • I juni 2020 udgav Danske Patienter en undersøgelse om digitalisering (1). Følgende resultater blev fundet:
  • 36 procent af befolkningen benyttede sig af e-kommunikation med deres praktiserende læge i 2019.
  • 45 procent af dem med en kronisk eller langvarig sygdom har været i digital kontakt med en eller flere dele af sundhedsvæsenet i de seneste seks måneder.
  • 55 procent af de adspurgte er klar til en højere grad af digital kontakt med sundhedsvæsenet.
  • 75 procent af de adspurgte mener, at fordelene ved en øget digitalisering er så store, at sundhedsvæsenet bør arbejde for mere digitalisering.

Kilder

 1. Danske Patienter, ”Digital kontakt med sundhedsvæsenet – hvad oplever patienterne?”: https://www.danskepatienter.dk/files/media/Publikationer%20-%20Egne/A_Danske%20Patienter/B_Indspil_cases_unders%C3%B8gelser/digital_kontakt.pdf.

Nyttige dokumenter og links

 

OBS: Dette politikpapir er sidst opdateret i september 2020. Vær derfor opmærksom på, at der kan være forældet fakta eller forslag. Papiret er under opdatering i sommeren 2022.