GIV LIV

Digitalisering og sundhedsteknologi

Hjerteforeningen mener, at vi i Danmark skal have et mere digitalt sundhedsvæsen, som skal komme alle til gode.

Der kommer flere ældre og kronisk syge patienter, og flere efterspørger et mere individuelt, fleksibelt og sammenhængende behandlingsforløb. Nationalt udbredte digitale løsninger og ny teknologi i sundhedsvæsenet bidrager med nye muligheder, der kan være til stor gavn for patienterne og samtidig kan være med til at frigive vigtige ressourcer. Hjerteforeningen mener, at en øget digitalisering skal følges af rådgivning og vejledning, så alle kan være med uanset digitale kompetencer.

Hjerteforeningen anbefaler

 • At de individuelle digitale tilbud tilpasses i samarbejde med patienten og ud fra en konkret vurdering af dennes situation og digitale kompetencer.Patienter med få digitale kompetencer skal tilbydes digital opkvalificering og vejledning, hvis det vurderes meningsfuldt.
 • At man for at kunne sikre god kvalitetsudvikling i og viden om de digitale sundhedstilbud nationalt foretager en systematisk indsamling af data om disse.
 • At der udvikles ensartede, nationale platforme til deling af sundhedsdata på tværs af sektorer, så man sikrer et mere sammenhængende og sikkert forløb til gavn for både patienter og sundhedsprofessionelle.
 • At der skabes et nationalt overblik over digitale rehabiliteringstilbud, samt at velafprøvede tilbud udrulles nationalt. Fjernkonsultationer kunne fx benyttes til aktivt at nedbryde geografiske barrierer og sektorovergange.
 • At sundhedsuddannelserne øger fokus på sundhedsteknologi og digitalisering, når sundhedsprofessionelle uddannes og videreuddannes, så de bedre kan understøtte og vejlede patienterne i brugen af ny teknologi og digitale løsninger.
 • At man er positiv over for brugen af wearables (fx smartwatches) i fremtidens sundhedsvæsen. Dog skal dette altid ske på et fagligt grundlag fra de faglige selskaber, som fx Dansk Cardiologisk Selskabs anbefalinger om brugen af wearables til detektion af hjerterytmeforstyrrelser.
 • At man går positivt til udviklingen og implementeringen af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet. Dog skal dette ske med udgangspunkt i patienternes erfaringer, ønsker og behov, så det sikres, at brugen af kunstig intelligens skaber mening og værdi for patienterne.

Fakta

 • I juni 2020 udgav Danske Patienter en undersøgelse om digitalisering. Følgende resultater blev fundet:
  • 45 procent af dem med en kronisk eller langvarig sygdom har været i digital kontakt med en eller flere dele af sundhedsvæsenet inden for de seneste seks måneder (1).
  • 62 procent af alle patienter med en kronisk eller langvarig sygdom svarer, at de ville være interesserede i, at kontakten i højere grad sker digitalt (1).
 • En undersøgelse fra Danske Patienter fra 2021 viste, at 38 procent af de ældre (60-80-årige) er klar til digital kontakt til deres læge. For den yngste aldersgruppe (18-39-årige) gælder dette for 58 procent (2).

Kilder

 1. Digital kontakt med sundhedsvæsenet – hvad oplever patienterne? Danske Patienter; 2020. https://www.danskepatienter.dk/files/media/Publikationer%20-%20Egne/A_Danske%20Patienter/B_Indspil_cases_unders%C3%B8gelser/digital_kontakt.pdf.
 2. Det mener patienterne: Ønskerne til tilgængeligheden i almen praksis er forskellige. Danske Patienter; 2021. https://danskepatienter.dk/files/media/document/Det%20mener%20patienterne_almen%20praksis_%202021.pdf.

Nyttige dokumenter og links

Indholdet er opdateret 12. juli 2023.