GIV LIV

Arveligt forhøjet kolesterol

Hjerteforeningen mener, at indsatsen for at opspore og tage hånd om arveligt forhøjet kolesterol bør forbedres.

 

Arveligt forhøjet kolesterol skyldes arvelige defekter, som er til stede fra fødslen, og som påvirker omsætningen af kolesterol i kroppen. Diagnosen skal overvejes ved højt kolesterol, men alt for få tilfælde opspores og diagnosticeres i dag i tide. Dette på trods af, at der er gode behandlingsmuligheder, som kan mindske fremtidig risiko for udvikling af hjertesygdom.

Hjerteforeningen anbefaler

 • At man øger fokus på personer med arveligt forhøjet kolesterol ved at foretage kolesterolmålinger på slægtninge til personer, der har fået konstateret arveligt forhøjet kolesterol.
 • At man forbedrer behandlingskvaliteten i forbindelse med arveligt forhøjet kolesterol gennem regelmæssig behandlingskontrol og opfølgning.
 • At Danske Regioners anbefalinger om ansvaret for personer med arveligt forhøjet kolesterol implementeres. De regionale lipidklinikker skal stå for familieudredning af arveligt forhøjet kolesterol og initial behandling. Almen praksis og lipidklinikkerne skal samarbejde om øget opsporing, så patienter, der i almen praksis mistænkes for arveligt forhøjet kolesterol, henvises til lipidklinikkerne.
 • At personer med arveligt forhøjet kolesterol monitoreres via RKKP’s kliniske kvalitetsdatabase (DFH). Databasen skal indsamle data om diagnostik, opsporing og kvaliteten af behandlingen.

Fakta

 • Kolesterol kan måles i en blodprøve, og arveligt forhøjet kolesterol skal overvejes, når der er mere end 5 millimol LDL-kolesterol (”det lede kolesterol”) pr. liter blod (1).
 • 1 ud af 250 danskere lider af arveligt forhøjet kolesterol, og personer med arveligt forhøjet kolesterol har 13 gange større risiko for at udvikle åreforsnævring og hjerte-kar-sygdom end normalbefolkningen (2).
 • Livsstilsforandringer er vigtige i forbindelse med behandlingen af arveligt forhøjet kolesterol, men medicinsk behandling er nødvendig, da det stort set er umuligt at opnå et normalt kolesterolniveau alene gennem kostændring (3).

Kilder

 1. Dansk Cardiologisk Selskab. ”Familiær hyperkolesterolæmi (FH)”. DCS holdningspapir, 2019, nr. 2: https://www.nbv.cardio.dk/familiaer-hyperkolesterolaemi-fh.
 2. Benn, M., Watts, G.F., Tybjaerg-Hansen, A., Nordestgaard, B.G. ”Familial hypercholesterolemia in the Danish general population: Prevalence, coronary artery disease, and cholesterol-lowering medication”. J. Clin Endocrinol Metab, 2012; 97(11): 3956-64.
 3. Hjerteforeningens forebyggelsespolitik, 2014.

Nyttige dokumenter og links

 • Sundhedsstyrelsen, rapport om arveligt forhøjet kolesterol (2016): https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2017/Familiaer-Hyperkolesterolaemi.ashx?la=da&hash=F616B1BB7A7096312D8B8D1D1415F8A3A32FA742