GIV LIV

Arveligt forhøjet kolesterol

Hjerteforeningen mener, at indsatsen for at opspore og tage hånd om arveligt forhøjet kolesterol bør forbedres.

 

Arveligt forhøjet kolesterol skyldes arvelige defekter, som er til stede fra fødslen, og som påvirker omsætningen af kolesterol i kroppen. Diagnosen skal overvejes ved ekstraordinært højt kolesterol uden oplagt forklaring, men alt for få tilfælde opspores og diagnosticeres i dag i tide. Dette på trods af at der er gode behandlingsmuligheder, som kan mindske fremtidig risiko for udvikling af hjertesygdom.

Hjerteforeningen anbefaler

 • At man øger fokus på personer med arveligt forhøjet kolesterol ved at foretage kolesterolmålinger på slægtninge til personer, der har fået konstateret arveligt forhøjet kolesterol.
 • At man forbedrer behandlingskvaliteten i forbindelse med arveligt forhøjet kolesterol gennem regelmæssig behandlingskontrol og opfølgning.
 • At Danske Regioners anbefalinger om ansvaret for personer med arveligt forhøjet kolesterol implementeres. De regionale lipidklinikker skal stå for familieudredning af arveligt forhøjet kolesterol og initial behandling. Almen praksis og lipidklinikkerne skal samarbejde om øget opsporing, så patienter, der i almen praksis mistænkes for arveligt forhøjet kolesterol, henvises til lipidklinikkerne.
 • At man hos personer med diagnosticeret arveligt forhøjet kolesterol tidligt overvejer tiltag til at få sænket kolesterol og igangsætte behandling, da det kan være afgørende for at nedsætte risikoen for udvikling af åreforkalkning og hjertesygdom.
 • At personer med arveligt forhøjet kolesterol monitoreres via Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprograms (RKKP’s) kliniske kvalitetsdatabase Databasen for Familiær Hyperkolesterlæmi (DFH). Databasen skal indsamle data om diagnostik, opsporing og kvaliteten af behandlingen.

Fakta

 • Kolesterol kan måles i en blodprøve, og arveligt forhøjet kolesterol skal overvejes, når der er mere end 5 millimol LDL-kolesterol (”det lede kolesterol”) pr. liter blod (1).
 • 1 ud af 250 danskere lider af arveligt forhøjet kolesterol, og personer med arveligt forhøjet kolesterol har 13 gange større risiko for at udvikle åreforsnævring og hjerte-kar-sygdom end normalbefolkningen (2).
 • Livsstilsforandringer er vigtige i forbindelse med behandlingen af arveligt forhøjet kolesterol, men medicinsk behandling er oftest nødvendig, da det kan være svært at opnå et normalt kolesterolniveau alene gennem kostændring (3).

Kilder

 1. Familiær hyperkolesterolæmi (FH). DCS holdningspapir, 2019, nr. 2. Dansk Cardiologisk Selskab. https://www.nbv.cardio.dk/familiaer-hyperkolesterolaemi-fh.
 2. Benn M. m.fl. ”Familial hypercholesterolemia in the Danish general population: Prevalence, coronary artery disease, and cholesterol-lowering medication”. J. Clin Endocrinol Metab 2012; 97(11):3956-64.
 3. “Familiær hyperkolesterol – et holdningspapir fra Dansk Cardiologisk Selskab”, 2019: https://www.cardio.dk/media/com_reditem/files/customfield/item/7349/601670e648780b94c9cf26375caef524dcdb2270.pdf

Papiret er senest opdateret i september 2023.