GIV LIV

Arbejdsfastholdelse

Hjerteforeningen mener, at arbejdsfastholdelsesprogrammer skal indtænkes i alle kommuners hjerterehabiliteringsforløb som en fast tilrettelagt del af rehabiliteringen for patienter i den erhvervsaktive alder.

 

Rehabilitering er afgørende for det gode liv med en hjertesygdom. For de patienter, hvor arbejdssituationen er påvirket af hjertesygdom, er det afgørende, at arbejdsfastholdelse er en del af rehabiliteringen. Ikke alene fordi det er en vigtig del af patienternes hverdagsliv, identitet og økonomi, men også fordi det er centralt for samfundsøkonomien, at så mange som muligt bidrager. Derfor skal en målrettet, koordineret og tværfaglig arbejdsfastholdelsesindsats være en central del af hjerterehabiliteringen.

Hjerteforeningen anbefaler

 • At der fastsættes nationale kvalitetsstandarder for arbejdsfastholdelsesindsatsen i forbindelse med rehabilitering.
 • At arbejdsfastholdelsesindsatser skal ske koordineret og tværfagligt, så borgeren sikres en ensartet og målrettet indsats. Herunder at samarbejdet mellem sundhedsprofessionelle, beskæftigelsesforvaltning og socialrådgivere formaliseres og standardiseres på tværs af kommuner.
 • At hver borger tilknyttes én rehabiliteringskoordinator, som har ansvar for at koordinere tværfagligt og tværsektorielt samt planlægge arbejdsfastholdelsesprocessen sammen med borgeren.
 • At der udarbejdes nationale screeningsredskaber, hvormed fagprofessionelle i rehabiliteringen kan vurdere den enkeltes parathed til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.
 • At der foretages en systematisk dataindsamling om effekten af hjerterehabiliteringen i kommunerne, herunder også om arbejdsfastholdelse.
 • At der kontinuerligt er fokus på formidling af information om arbejdsfastholdelse og de handicapkompenserende ordninger til sundhedsprofessionelle, patienter, arbejdsgivere, fagforeninger og øvrige interessenter.
 • At man øger forskningen på området for at opnå mere dokumenteret viden om hjertepatienters behov for støtte til at vende tilbage til arbejde.

Fakta

 • Omkring 38 procent af hjertepatienterne i beskæftigelse oplever en ændret arbejdssituation efter deres hjertediagnose (1).
 • Omkring 19 procent af hjertepatienterne stopper med at arbejde i en periode eller i det hele taget som følge af deres hjertesygdom (1).
 • Omkring 28 procent af hjertepatienterne føler sig presset til at vende tilbage til arbejdsmarkedet efter sygemelding (1).
 • Omkring 11 procent af hjertepatienterne føler sig presset af jobcentret til at vende tilbage til arbejdsmarkedet efter sygemelding (1).
 • Arbejdsfastholdelse indgik i 22 procent af rehabiliteringsforløbene på hospitalerne, mens det var tilfældet i 13 procent af forløbene i kommunerne (2).

Kilder

 1. Christiansen, N.S., Zinckernagel, L., Zwisler, A., Rod, M.H., Holmberg, T.”Livet med en hjertesygdom”, 2015, side 99, tabel B52-53: https://www.sdu.dk/da/sif/rapporter/2015/livet_med_en_hjertesygdom
 2. Egholm, C.L., Rossau, H.K., Nilsen, P., Bunkenborg, G., Rod, M.H., Doherty, P., et al. ”Implementation of a politically initiated national clinical guideline for cardiac rehabilitation in hospitals and municipalities in Denmark”. Health Policy (New York), 2018, 122: 1043-51.

Nyttige dokumenter og links