GIV LIV

Arbejdsfastholdelse

Hjerteforeningen mener, at arbejdsfastholdelsesindsatser skal indtænkes i alle kommuners hjerterehabiliteringsforløb som en planlagt del af rehabiliteringen for patienter i den erhvervsaktive alder.

 

Rehabilitering er afgørende for det gode liv med en hjertesygdom. For de patienter, hvor arbejdssituationen er påvirket, er det afgørende, at hjælp og støtte til arbejdsfastholdelse er en del af rehabiliteringen. Ikke blot fordi beskæftigelse har stor betydning for den enkelte patients hverdagsliv, identitet og økonomi, men også fordi det er centralt for samfundsøkonomien, at så mange som muligt bidrager. Derfor skal en målrettet, koordineret, tværfaglig og individuelt tilpasset arbejdsfastholdelsesindsats være en central del af hjerterehabiliteringen.

Hjerteforeningen anbefaler

 • At der fastsættes nationale kvalitetsstandarder for den arbejdsrettede del af hjerterehabiliteringen.
 • At arbejdsfastholdelsesindsatser sker koordineret og tværfagligt, så alle patienter sikres en ensartet og målrettet indsats, uanset hvor i landet de bor. Herunder at samarbejdet mellem de sundhedsprofessionelle, beskæftigelsesforvaltningen og socialrådgiverne formaliseres og standardiseres på tværs af kommuner.
 • At hver borger tilknyttes én rehabiliteringskoordinator, som har ansvar for at koordinere tværfagligt og tværsektorielt og planlægge en individuelt tilpasset og sammenhængende arbejdsfastholdelsesindsats sammen med borgeren.
 • At der udarbejdes nationale screeningsredskaber, så fagprofessionelle i rehabiliteringen tidligt kan identificere patienternes behov for en arbejdsrettet rehabilitering.
 • At der foretages en systematisk dataindsamling vedr. effekten af hjerterehabiliteringen i kommunerne, herunder en registrering af antal og indhold, hvad angår de udbudte arbejdsfastholdelsesindsatser samt effekten heraf.
 • At der kontinuerligt er fokus på formidling af information om arbejdsfastholdelse og de handicapkompenserende ordninger til sundhedsprofessionelle, patienter, arbejdsgivere, fagforeninger og øvrige interessenter.
 • At man øger forskningen på området for at opnå mere dokumenteret viden, bl.a. om hjertepatienters behov for støtte til at vende tilbage til arbejdet.

Fakta

 • Knap halvdelen (43,6 procent) af hjertepatienterne i beskæftigelse oplever en ændret arbejdssituation efter deres hjertediagnose (1).
 • Omkring 22 procent af hjertepatienterne stopper med at arbejde i en periode eller permanent efter deres hjertediagnose (1).
 • Mere end hver tredje hjertepatient (38,8 procent) i beskæftigelse har følt sig presset til at vende tilbage til arbejdsmarkedet efter sygemelding (1).
 • Omkring 12 procent af hjertepatienterne har følt sig presset af jobcentret til at vende tilbage til arbejdsmarkedet efter sygemelding (1). Knap hver femte hjertepatient (18,2 procent), der genoptager deres arbejde, har kun i mindre grad eller slet ikke følt sig klar til at vende tilbage.
 • Mere end halvdelen af hjertepatienterne angiver, at de ikke har fået tilbudt støtte til arbejdsfastholdelse i forbindelse med deres hjertesygdom (1).
 • Blandt de hjertepatienter, der oplever et behov for professionel rådgivning i forbindelse med at vende tilbage til arbejdet, har halvdelen (49,1 procent) ikke fået opfyldt deres behov (1).
 • Arbejdsfastholdelse indgik i 22 procent af rehabiliteringsforløbene på hospitalerne, mens det var tilfældet i 13 procent af forløbene i kommunerne (2).

Kilder

 1. Johnsen, N.F., Bernt Jørgensen, S.M., Phelps, M., Jensen, P.D., Gislason, G. ”Livet med en hjertesygdom”, 2021, Rapporten og en database med undersøgelsens resultater findes på www.livetmedenhjertesygdom.dk.
 2. Egholm, C.L., Rossau, H.K., Nilsen, P., Bunkenborg, G., Rod, M.H., Doherty, P. et al. ”Implementation of a politically initiated national clinical guideline for cardiac rehabilitation in hospitals and municipalities in Denmark”. Health Policy, 2018, 122: 1043-51.

Nyttige dokumenter og links