GIV LIV

Arbejdsfastholdelse

Hjerteforeningen mener, at arbejdsfastholdelsesindsatser skal indtænkes i alle kommuners hjerterehabiliteringsforløb som en planlagt del af rehabiliteringen for patienter i den erhvervsaktive alder.

 

Rehabilitering er afgørende for det gode liv med en hjertesygdom. For de patienter, hvor arbejdssituationen er påvirket, er det vigtigt, at hjælp og støtte til arbejdsfastholdelse er en del af rehabiliteringen. Dette er vigtigt, fordi en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet har stor betydning for den enkeltes hverdagsliv, identitet og økonomi. Derudover er det samfundsøkonomisk fordelagtigt, at så mange som muligt kommer tilbage i beskæftigelse. Derfor skal en målrettet, koordineret, tværfaglig og individuelt tilpasset arbejdsfastholdelsesindsats være en central del af hjerterehabiliteringen.

Hjerteforeningen anbefaler

 • At der fastsættes nationale kvalitetsstandarder for den arbejdsrettede del af hjerterehabiliteringen, så alle patienter sikres en ensartet og målrettet indsats, uanset hvor i landet de bor.
 • At arbejdsfastholdelsesindsatser sker koordineret, standardiseret og formaliseret på tværs af sektorer og forvaltninger med henblik på at sikre en tidlig tværfaglig dialog, en klar ansvars- og rollefordeling samt sammenhæng mellem sundheds- og beskæftigelsesindsatsen.
 • At hver patient tilknyttes én rehabiliteringskoordinator, som har ansvar for at koordinere tværfagligt og tværsektorielt og planlægge en individuelt tilpasset og sammenhængende arbejdsfastholdelsesindsats sammen med borgeren.
 • At der udarbejdes nationale screeningsredskaber, så fagprofessionelle i rehabiliteringen tidligt kan identificere patienternes behov for arbejdsrettet rehabilitering.
 • At der foretages en systematisk dataindsamling af den arbejdsrettede hjerterehabilitering, herunder af indsatsens omfang og indhold.
 • At der kontinuerligt er fokus på formidling af information om arbejdsfastholdelse og de handicapkompenserende ordninger til sundhedsprofessionelle, patienter, arbejdsgivere, fagforeninger og andre interessenter.
 • At man øger forskningen på området for at opnå mere dokumenteret viden, bl.a. om hjertepatienters behov for støtte til at vende tilbage i arbejde og effekten af rehabilitering på arbejdsfastholdelse.

Fakta

 • Knap halvdelen (43,6 procent) af hjertepatienterne i beskæftigelse oplever en ændret arbejdssituation efter deres hjertediagnose (1).
 • Omkring 22 procent af hjertepatienterne stopper med at arbejde i en periode eller permanent efter deres hjertediagnose (1).
 • Mere end hver tredje hjertepatient (38,8 procent) i beskæftigelse har følt sig presset til at vende tilbage til arbejdsmarkedet efter sygemelding (1).
 • Omkring 12 procent af hjertepatienterne har følt sig presset af jobcentret til at vende tilbage til arbejdsmarkedet efter sygemelding (1). Knap hver femte hjertepatient (18,2 procent), der genoptager sit arbejde, har kun i mindre grad eller slet ikke følt sig klar til at vende tilbage.
 • Mere end halvdelen af hjertepatienterne angiver, at de ikke har fået tilbudt støtte til arbejdsfastholdelse i forbindelse med deres hjertesygdom (1).
 • Blandt de hjertepatienter, der oplever et behov for professionel rådgivning i forbindelse med at vende tilbage til arbejdet, har halvdelen (49,1 procent) ikke fået opfyldt deres behov (1).
 • Arbejdsfastholdelse indgik i 22 procent af rehabiliteringsforløbene på hospitalerne i 2015, mens det samme var tilfældet for 13 procent af forløbene i kommunerne (2).
 • Omkring ni ud af ti hjertepatienter vender tilbage i arbejde inden for et år efter deres hjertediagnose. Dog forlader knap hver fjerde efterfølgende sin fuldtidsbeskæftigelse igen, inden for seks måneder efter at vedkommende er vendt tilbage i arbejde (3).
 • Personer med hjertesvigt vender tilbage i arbejde i lavere grad end personer med iskæmisk hjertesygdom, atrieflimren og hjerteklapsygdom. De er tilsvarende også i større risiko for at opleve tilbagevendende sygefravær, inden for seks måneder efter at de er vendt tilbage i arbejde (3).

Kilder

 1. Johnsen N.F. m.fl. Livet med en hjertesygdom. En undersøgelse af hvordan hjertepatienter oplever livet med en hjertesygdom. Hjerteforeningen; 2021. livetmedenhjertesygdom.dk.
 2. Egholm C.L. m.fl. Implementation of a politically initiated national clinical guideline for cardiac rehabilitation in hospitals and municipalities in Denmark. Health Policy 2018; 122(9):1043-51. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016885101830277X?via%3Dihub.
 3. Bernt Jørgensen S.M. m.fl. Diagnostic group differences in return to work and subsequent detachment from employment following cardiovascular disease: a nationwide cohort study. Eur J Prev Cardiol 2023; 30(2):182-190. https://academic.oup.com/eurjpc/article/30/2/182/6783189?login=false.

Nyttige dokumenter og links

Indholdet er opdateret 12. juli 2023.