GIV LIV

Alternativ behandling

Hjerteforeningen mener, at kun afprøvede og veldokumenterede behandlingsformer bør anbefales til patienter, men ønsker samtidig mere dokumenteret viden om alternativ behandling.

 

Hjerteforeningen anbefaler kun afprøvede og veldokumenterede behandlingsformer, som vi ved, har virkning for den enkelte patient. Dog erkender vi samtidig, at mange patienter benytter alternativ behandling, og at mange ønsker vores rådgivning herom. Selvom vi som forening ikke kan anbefale alternativ behandling,  ønsker vi at kunne rådgive vores medlemmer og deres pårørende på den bedst mulige måde. Det kræver mere evidens- og forskningsbaseret viden på området, så vi kan give patienterne en saglig og ordentlig rådgivning om alternative behandlingsformer.

Hjerteforeningen anbefaler

  • At der oprettes et videnscenter for alternativ behandling. Videnscenteret skal have til opgave at samle og videreformidle den nyeste viden om alternativ behandling, bl.a. ved at gøre den let tilgængelig for både sundhedspersonale og patienter.
  • At sundhedsmyndighederne udarbejder specifikke anbefalinger og advarsler ud fra de hyppigst brugte typer af alternativ behandling og beskriver mulige interaktioner inden for sygdomsgrupper og medicin.
  • At der udarbejdes en national forskningsstrategi for alternativ behandling, hvormed man kan løfte vidensniveauet for området bedst muligt på nationalt plan.

Fakta

  • En Gallupundersøgelse for Lægeforeningen (2020) viser, at 71 procent af de adspurgte læger har drøftet alternativ behandling med deres patienter (1).
  • Mere end halvdelen af den danske befolkning har prøvet alternativ behandling (2).
  • I Norge eksisterer der allerede et nationalt forskningscenter for alternativ behandling (3).
  • 70 procent af hjertepatienterne tager en eller anden form for kosttilskud eller naturlægemiddel (4).

Nyttige dokumenter og links

 

Indholdet er opdateret 12. juli 2023.