GIV LIV

Akutområdet

Hjerteforeningen mener, at man skal styrke det akutte beredskab

 

Overlevelsen blandt patienter, der har haft hjertestop uden for hospital, stiger, men der er stor geografisk forskel. Hurtig og korrekt diagnosticering og behandling af patienter med akutte hjertesygdomme er helt centralt for patienternes overlevelse og mulighed for at leve videre med færrest mulige mén.

Hjerteforeningen anbefaler

  • Alle patienter med hjertestop uden for hospital skal vurderes, behandles og visiteres af præhospitale akutlæger og skal i alle dele af landet visiteres direkte til højt specialiserede hjerteafdelinger eller hjertecentre.
  • Akutte hjertepatienter skal udredes straks. Det skal ske ved at optimere den præhospitale diagnostik og anvende telemedicin til at vurdere og visitere de akutte hjertepatienter, inden de ankommer til hospitalet. Patienterne skal behandles på de afdelinger, der har de nødvendige faglige kompetencer og det nødvendige beredskab.
  • Alle patienter med akut hjertesygdom skal modtages, hvor der er mulighed for ekkokardiografi, og hvor de nødvendige speciallægekompetencer er til rådighed hele døgnet.

Hjerteforeningens ekspert

Ekspertområder:

Læs mere

Fakta

  • 16 procent overlever hjertestop uden for hospital (1).
  • I Danmark rammes årligt godt 5.400 danskere af hjertestop uden for hospital (1).
  • I 2018 var der godt 97.000 akutte indlæggelser for hjerte-kar-sygdomme, svarende til 29 procent af alle akutte medicinske indlæggelser (2).

Kilder

  1. dk, ”Faktaark Genoplivning”: https://genoplivning.dk/wp-content/uploads/2019/10/Faktaark_Genoplivning_oktober_2019.pdf.
  2. Danmarks Statistik, ”Sygehusbenyttelse: Diagnosefordeling ved akutindlæggelser”: https://www.dst.dk/da/statistik/nyt/relateret?pid=580.