GIV LIV

Akutområdet

Hjerteforeningen mener, at man skal styrke det akutte beredskab.

 

Akutte problemer med hjertet kan ramme alle. Er uheldet ude, så er det afgørende for overlevelseschancen, at der hurtigt kommer professionel hjælp, at diagnosen stilles, og at patienten får den rette diagnosticering og behandling med det samme. Skal flere danskere overleve deres hjerteproblemer med færrest mulige men, kræver det derfor et styrket akutberedskab. Hjerteforeningen kæmper for at sikre, at alle danskere i hele landet har hurtig adgang til en ensartet akut indsats af højest mulig kvalitet.

Hjerteforeningen anbefaler

  • At alle patienter med akutte hjerteproblemer vurderes, behandles og visiteres af præhospitale akutlæger, og at der i alle dele af landet visiteres til højt specialiserede hjerteafdelinger eller hjertecentre.
  • At den præhospitale diagnostik optimeres, så alle patienter med akut hjertesygdom udredes straks, helst allerede i ambulancen ved brug af telemedicin, så patienterne kan visiteres til modtagelse det rette sted.
  • At alle patienter med akut hjertesygdom modtages, hvor der er mulighed for ekkokardiografi, og hvor de nødvendige speciallægekompetencer er til rådighed hele døgnet.
  • At alle patienter med akut hjertesygdom er sikret en ensartet præhospital akutindsats uanset geografi.

Fakta

  • I 2018 var der godt 97.000 akutte indlæggelser for hjerte-kar-sygdom, svarende til 29 procent af alle akutte medicinske indlæggelser (1).
  • I Danmark rammes årligt godt 5.000 danskere af hjertestop uden for hospital. Det svarer til 14 om dagen (2).

Kilder

  1. Danmarks Statistik, ”Sygehusbenyttelse: Diagnosefordeling ved akutindlæggelser”: https://www.dst.dk/da/statistik/nyt/relateret?pid=580.
  1. Rapport fra Dansk Hjertestopregister 2020 [Internet]. Tilgængelig hos: http://www.hjertestopregister.dk.