GIV LIV

Akutområdet

Hjerteforeningen mener, at man skal styrke det akutte beredskab.

 

Akut hjertesygdom kan ramme alle og er oftest tidskritisk. Det er afgørende for overlevelseschancen, at der hurtigt kommer professionel hjælp, og at patienten får den rette diagnosticering og behandling med det samme. Skal flere danskere overleve akut hjertesygdom med færrest mulige mén, kræver det derfor et styrket akutberedskab. Hjerteforeningen kæmper for at sikre, at alle danskere i hele landet har adgang til en ensartet akut indsats af den bedst mulige kvalitet.

Hjerteforeningen anbefaler

  • At alle patienter med akut hjertesygdom vurderes, behandles og visiteres af præhospitale akutlæger, og at alle patienter henvises til de rette kardiologiske tilbud.
  • At den præhospitale diagnostik optimeres, så alle patienter med akut hjertesygdom udredes straks, helst allerede i ambulancen, bl.a. telemedicinsk understøttet, så patienterne kan visiteres til modtagelse det rette sted.
  • At alle patienter med akut hjertesygdom modtages, hvor der er mulighed for ekkokardiografi, og hvor de nødvendige speciallægekompetencer er til rådighed hele døgnet.
  • At alle patienter med akut hjertesygdom er sikret en ensartet præhospital akutindsats i hele landet.
  • At der igangsættes en evaluering af Sundhedsstyrelsens akutanbefalinger og af, hvorvidt landets akuthospitaler lever op til disse. Dette skal ske hurtigst muligt og er nødvendigt for at få et overblik over udfordringerne på akuthospitalerne.
  • At flere akutte hjertepatienter kan visiteres direkte til hjerteafdelingerne uden at skulle gennem akutmodtagelsen først. Det kan reducere tiden før behandling og samtidig aflaste akutmodtagelserne.

Fakta

  • I 2018 var der godt 97.000 akutte indlæggelser for hjerte-kar-sygdom, svarende til 29 procent af alle akutte medicinske indlæggelser (1).
  • I Danmark rammes årligt godt 5.000 danskere af hjertestop uden for hospital. Det svarer til 13 om dagen (2).

Kilder

  1. Sygehusbenyttelse: Diagnosefordeling ved akutindlæggelser. Danmarks Statistik; 2019. https://www.dst.dk/da/statistik/nyt/relateret?pid=580.
  1. Årsrapport 2021. Dansk Hjertestopregister. https://hjertestopregister.dk/wp-content/uploads/2022/10/Dansk-Hjertestopregister-aarsrapport-2021.pdf.

 

Indholdet er opdateret 12. juli 2023.