Med din hjælp indsamler vi midler til forebyggelse, patientstøtte og forskning

Når du melder dig som indsamler, er du med til at yde et vigtigt bidrag til Hjerteforeningens arbejde med bl.a. forebyggelse, patientstøtte og et væld af forskningsprojekter.

Lige nu støtter Hjerteforeningen ca. 45 forskere i deres forskningsarbejde, ligesom vi støtter en lang række forskningsprojekter med midler til apparatur, laboratorieudstyr m.m. Læger, forskere og andet sundhedspersonale anvender hele tiden den nyeste viden fra forskningen, og skaber dermed grundlag for ny og forbedret behandling. Forskningsresultaterne bliver offentliggjort i videnskabelige tidsskrifter, og resultaterne bliver fremlagt på videnskabelige kongresser, nationalt som internationalt.

På forhånd tak for din hjælp!