Støtter din virksomhed kvinder og hjertesygdom, går pengene bl.a. til nedenstående forskningsprojekt:

Titel
Kvinder og atrieflimren. Optimal behandling, debuterende symptomer og prognose samt forebyggelse af hjertekarsygdom ved behandling af type II sukkersyge.

Projektet forventes at være færdigt: 01-09-2022

Baggrund, formål og metode
Atrieflimren (forkammerflimmer) er den mest almindelige hjerterytmeforstyrrelse i verden. Kvinder med atrieflimren er i øget
risiko i forhold til mænd for at få slagtilfælde, hjertesvigt og død, samt
har lavere livskvalitet og flere symptomer. Hos kvinder med sukkersyge
er den relative risiko yderligere forhøjet sammenlignet med mænd.

Atrieflimren kan behandles enten med rytmekontrol eller frekvenskontrol. Målet med frekvenskontrol, som er førstevalgsbehandling, er at sænke hjertets frekvens – hjertet slår ofte for hurtigt ved atrieflimren.

Det er aldrig tidligere undersøgt, hvilken frekvens der er den optimale for patienter med nyopstået atrieflimren.

Formål
Phd’en vil bestå af tre dele, hvor fokus er på kvinder og atrieflimren i forhold til symptomer, prognose og optimal behandling.

Metode
Første del af Ph.d.-projektet vil undersøge, hvilken hjerterytmefrekvens,
der er den optimale i forhold til at forbedre livskvaliteten. Dette gøres ved
et lodtrækningsforsøg på fire danske hospitaler, hvor 350 deltagere vil blive tilfældigt udvalgt til høj hjertefrekvens (under 110 slag per minut) eller lav hjertefrekvens (under 80 slag per minut). I forbindelse med forsøget vil vi også undersøge om der er nogle symptomer, der er specifikke for danske kvinder.

Anden del af Ph.d.’en vil omhandle, hvilken betydning køn har for udviklingen af atrieflimren og hvad køn betyder for prognosen ved atrieflimren.

Tredje del af Ph.d.’en vil omhandle om behandlingen af sukkersyge, som
er en vigtig risikofaktor hos især kvinder med atrieflimren, kan forebygge hjertekarsygdom. Specifikt vil de nye sukkersygemedicinpræparater
(SGLT-2 hæmmere, DDP-4 hæmmere og GLP-1 analoger) blive undersøgt
ved en litteraturgennemgange med rapportering af kvinder og mænd
hver for sig.

 

Betydning
Ph.d.’en vil være med til at forbedre behandlingen af kvinder og mænd
med atrieflimren både i forhold til valg af frevensmål og behandling af sukkersyge og om køn bør spille en rolle ved valg af behandling.

Ph.d.’en vil derudover være med til at belyse symptomer og prognose
hos kvinder.

Ny viden 
Det er aldrig tidligere undersøgt, hvad den optimale hjertefrekvens er for patienter med nyopstået atrieflimren herunder om denne behandling bør differentieres på køn. Ph.d.’en vil give ny viden om kvinder og symptomer i en dansk population. Ph.d.’en vil også være med til at give svar på, hvorfor kvinder udvikler atrieflimren senere end mænd, samt hvorfor de får flere komplikationer, når de så udvikler atrieflimren. Slutligt vil Ph.d’en komme med en opdateret oversigt ved brug af de de nyeste statistiske metoder til vurdering af de nye sukkersygepræparater, SGLT2 hæmmere, DDP4 hæmmere og GLP-1 analoger.