Efter de årlige generalforsamlinger skal alle lokalforeninger og klubber indsende en række dokumenter til administrationen.  

Corona-situationen i år har besværliggjort muligheden for at afholde bestyrelsesmøder og få underskrevet de forskellige dokumenterVi håber, de kommende måneder får mulighed for at følge op på det. 

Følgende dokumenter med underskrifter og information sendes til frivilligadministration@hjerteforeningen.dk 

  • Vedtægter for lokalforeninger og klubberskal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer 
  • Forretningsordenskal underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer 
  • Fortrolighedserklæringskal kun underskrives af formanden (og kun når vedkommende tiltræder) 
  • Skema over bestyrelsesmedlemmerskal ikke underskrives, men det er vigtigt, at administrationen får information om navne på alle bestyrelsesmedlemmer, kontaktinfo samt hvilket hverv de enkelte medlemmer bestrider 

Har I allerede indsendt, bedes I selvfølgelig se bort fra denne påmindelse. Og giver denne påmindelse anledning til spørgsmål, så kontakt os endelig. 

Dokumenter kan her hentes enten i pdf og enkelte i word-format.  

Lokalforeninger og motionsklubber

Pdf: 

Word: 

Vedtægter – til orientering 

Børneklubber

Pdf:

Word:

Vedtægter – til orientering