Barnsø, der er syd for stien, er første sø i et vandsystem, der fra Barnsø via Præstesø i Ål Plantage og Fåresø i Oksbøllejren ender i Ho Bugt. Der valgtes en stille genopretningsmetode, idet man ønskede at udnytte søens evne til selv at afsætte slam og gødnings-stoffer på vinteroversvømmede arealer omkring søen. Der blev skovet omkring søen op til en tidligere søbred. Rørskov og grøde blev slået og fjernet i sensommeren. Slåning på det tidspunkt bevirker, at der løber vand ned i planternes hjerteskud, hvorved grøde og rørskov, som ønsket, blev hæmmet i vækst eller gik helt ud. Efterfølgende hævede man vandstanden ca. 50 cm. Denne metode giver på langt sigts det ønskede resultat, og det er en billig og udramatisk måde at genoprette på. Der er allerede synlige tegn på forbedring af søens renhed, da Lobelie er genindvandret.

Har du spørgsmål om hjertestien, aktiviteter og lignende, er du velkommen til at kontakte lokalforeningen Varde.