Skoven på ruten er en erstatning for en skov, som lå hvor boligkvarteret ned til hvor ” Blå Sø” nu ligger. Denne skov var der fredsskovspligt på, og derfor skulle der plantes et stort areal med skov et andet sted, for at man kunne fælde den. Plantningsarbejdet blev påbegyndt i begyndelsen af januar 1975 og færdiggjort i begyndelsen af maj samme år. Da var der plantet ca. 55.000 træer. Arbejdet blev udført som et beskæftigelsesprojekt. Der er overført lidt historie til skoven, idet granitstenene fra indkørslerne til Billund Overgård er opstillet ved indgangene til skoven. Skovens areal udgør i alt 12,9 ha.

I samarbejde med Røde Kors afholdt Vojens Kommune en aktion den 24. april 1982 under mottoet ” RED ET LIV – PLANT ET TRÆ”. Formålet var at skaffe økonomiske midler til ar redde mennesker fra at lide sultedøden. Aktionen foregik på den måde, at borgere købte et eller flere træer, som man så selv kunne plante i en parcel i skoven. Desuden var der mulighed for at købe et navneskilt, som blev placeret ved træet. Nu kunne man på et senere tidspunkt finde sit træ, og følge det i den fortsatte vækst. I den forbindelse blev der plantet 350 egetræer i parcellen med hybridlærk, og de fleste af den står der stadig.

Der er ikke toilet på ruten, stien bliver kun delvis ryddet for sne om vinteren

Lokalforeningen Haderslev går tur på stien, hver fredag kl 14:00.

Har du spørgsmål om hjertestien, aktiviteter og lignende, er du velkommen til at kontakte lokalforeningen Haderslev.