Stien går den første del langs Svenstrup Å, hvor der på begge sider er sump/vådområder flere steder med frit vandspejl. Der er et rigt fugleliv.
Efter ca. 1,7 km kommer der et skovområde med shelters og bålplads med bænke. Stien fortsætter langs Hasselholtvej med fin oversigt over Vinderup by og vådområdet.

Stien er etableret i samarbejde med foreningerne i Vinderup, Naturstyrelsen, Holstebro Kommune og Hjerteforeningen Holstebro 2020.