Stien går gennem forskellige skovtyper i et vekslende terræn og følger primært skovsporerne, som har en fin belægning, der gør stien god at færdes på.

Holstebro Kaserne ligger umiddelbart nord for plantagen. Og militærets øvelsesterræn umiddelbart syd for.
Der er restriktioner på adgangen (se afmærkning).
Stien er etableret i samarbejde med Holstebro Kommune og
Hjerteforeningen Holstebro 2021.