Starter ved indgangen til hallen, gå mod nord langs skolen til Skovvej, th af Skovvej til Terndruplund. Gå mod Spejderborgen th over festpladsen venstre om Spejderborgen til spejderplads. Ud af skoven af stien langs Anemonelunden til Bælumvej. Th af Bælumvej til Fuglevænget til venstre. Gå af Fuglevænget og Stærevej – for enden af Stærevej følg stien til Hedevej. Tv af Hedevej efter ca 900 m. th i vejkryds, videre af grusvej forbi ejendom tv op af skovsti og gå omkring hesteindhegning th videre af jordsti til Knold og Tot (2 gravhøje) videre over Højmarken til Søndermarken. Tv gå ud til Hadsundvej – th ned af Hadsundvej til Krogsholmvej th. Af Krogsholmvej ned til spejdernes overdækkede rastested med borde. Videre af Elbæk-stien gennem skoven, over åen til Mølledamsvej hvor du går th og følger vejen med Mølledammen på din højre side. Ned mod Aalborgvej tv over vejen og op til Idrætscentret igen. Slut…

NB! En del af ruten er en privatejet sti omkring en hesteindhegning. Vi gør opmærksom på at det er forbudt at færdes her efter solnedgang.

God fornøjelse

Vh Hjerteforeningen Rebild: [email protected]