Stien går gennem kuperet terræn og langs strand og hav. Hunde må gå uden snor og der er rigt fugleliv. Stien kan bruges hele året, da der ryddes for sne osv. Hjertestien er egnet til både picnic, cykling, løb, barne-/klapvogne, rullestole og gangbesværede.

Start på stien er ved indgangen til det tidligere Mors Sygehus. Sygehusets tre etager er i dag omdannet til et Sundhedscenter som indeholder to lægepraksis, to øjenlæger, en ørelæge samt dagkirurgi og dialyse-/røntgenafdelinger. Stien kommer forbi revalideringscentret, samt igennem sundhedsparken. På stien hele vejen rundt er der opsat skilte med små gymnastiske øvelser der kan udføres på stedet. På stien langs med Limfjorden er der udsigt til Salling og Øen Fur. Stien er grusbelagt og egner sig til kørestole, rollatorer og gangbesværede.

Har du spørgsmål om hjertestien, aktiviteter og lignende, er du velkommen til at kontakte lokalforeningen Mors.