Stien om Hørning by går gennem både skov og byarealer. Det er en kombination af meget forskelligt terræn. Der er både primitive stier, landeveje, skovarealer og stier langs åer.

Hunde er tilladt, men skal holdes i snor. Turen er egnet til picnic og der er undervejs mulighed for at sidde ned på bænke el.lign. Stien går forbi den 32 km lange Århus Å, Sommerbækken, Hørning Teglværk, Savværket i Beringbro, Jernbanen i Hørning og Hørning Tennisbane.

Hjertestien er etableret i samarbejde med bl.a. Hørning Borgerforening og Danmarks Naturfredningsforening. AerialAction har filmet ruten oppefra, så man kan se den smukke sti. Det er blevet til en fin video, som kan ses her 

Har du spørgsmål om hjertestien, aktiviteter og lignende, er du velkommen til at kontakte lokalforeningen Skanderborg.