Stien går gennem skov, let kuperet terræn og langs sø. Der er rigt fugleliv og mulighed for at sidde ned på diverse bænke undervejs.

Hjertestien er egnet til både picnic, cykling, løb, barne-/klapvogne og gangbesværede.

Vi begynder turen ved parkeringspladsen v. Ballerupvej og går gennem den lille skov, krydser vejen til vandværket og går højre om søen. Nyd udsigten til den store blanke sø med et rigt fugleliv. Nu går vi ned til søen på vores venstre side og på højre side kan vi se de store attraktive villaer, som har udsigt over søen. Vi passerer 1 km skiltet og nyder søen frem til 2 km skiltet, hvor terrænet åbner sig mod Præstesøen, der ligger omgivet af eng og overdrev. Vi holder til venstre og går nu på en højderyg med udsigt til venstre gennem trætoppene til Søndersø og et hegn på højre side til Flyvestation Værløse. Vi ser den lille Tibberup Å, som løber til Jonstrup og ender som Værebro Å i Roskilde Fjord. Vi kommer nu igennem det flade område med kanal, som hører til vandværket, som forsyner København med drikkevand. Ved tavlen med svømmefugle går vi til højre tilbage til parkeringspladsen.

Har du spørgsmål om hjertestien, aktiviteter og lignende, er du velkommen til at kontakte lokalforeningen Furesø