Det er en rute med en meget varieret natur, og med en del kulturhistorie. Her er både åbne vidder og skove samt sø og å. En smuk gammel herregård, gamle stendiger samt den nedlagte roebane der gik fra Tommerup st. til Assens.

Stien starter for enden af Grønnevej, hvor der også er parkeringsplads. Herfra går den først igennem et lille beboelses område og videre ud på en gammel markvej, der på den ene side er kantet af et levende hegn med hvidtjørn, hæk og hyld, og hvor der ind imellem ses rester af et gammelt stendige. På den anden side er der vidt udsyn over markerne, og i det fjerne skimtes Søholm Sø, der er Fyns dybeste dødishul. Søen er 15 m, hvor den er dybest.

Turen går forbi Søholm, der er en gammel hovedgård som allerede nævnes i 1443. I dag er Søholm avlsgård til Krengerup Gods. Fra Søholm går turen videre igennem alleen, hvor der på den ene side går græssende kvæg ned mod Søholm Sø og Haarby Å. Lidt længere fremme snor stien sig igennem et lille stykke skov. Herefter åbner landskabet sig på den ene side. Herfra kan man se over til golfbanen og Krengerup skovene. Ved den gamle Assensbane følger vi sporet et stykke. Bemærk! I sommerhalvåret kører der skinnecykler på banen. Fremme ved landevejen drejes til venstre. Stien følger nu græsrabatten ned til grusvejen, der fører tilbage til stien ved parkeringspladsen.

Stien går gennem skov, by, bebyggelse og langs sø. Der er rigt fugleliv.

Hjertestien er egnet til både picnic, cykling, løb, barne-/klapvogne, rullestole og gangbesværede.

Stien er lavet i samarbejde med Assens Kommune.

Tak til vores sponsorer.

Har du spørgsmål om hjertestien, aktiviteter og lignende, er du velkommen til at kontakte lokalforeningen Assens.