Hjertestien løber på den fredede Vestvold med både skovbevoksning og åbne arealer. Her er det også muligt at besøge de militærhistoriske anlæg.

En kortere strækning på den sydligste del af stien er trampesti, som kan være vanskelig passabel med f.eks. kørestol eller rollator. Her kan ”sundhedssporet” benyttes som alternativ.

Der er udendørs træningsredskaber ved Avartas klubhus.

Toiletfaciliteter ligeledes ved Avartas klubhus, hvor der i åbningstiden også er mulighed for at benytte kantinen.

Offentlig transport til stien er bus 9A, som kører på Korsdalsvej.

Har du spørgsmål om hjertestien, aktiviteter og lignende, er du velkommen til at kontakte lokalforeningen Glostrup/Rødovre.